Ruud Wouters is  postdoctoraal onderzoeker bij M²P. Hij is geïnteresseerd in politieke en sociale verandering. Meer bepaald onderzoekt hij hoe sociale bewegingen en protestgroepen erin slagen om succes te boeken, in termen van media aandacht, steun van de publieke opinie en beleidsverandering.  Verder richt zijn onderzoek zich op protestparticipatie: wie neemt er juist deel aan protest en onder welke omstandigheden slagen sociale bewegingsactoren erin specifieke segementen van de bevolking te mobiliseren?

Ruud is lid van M²P sinds 2007, verdedigde zijn doctoraat in 2013, was postdoctoraal onderzoeker bij het FWO (2014-2017), verbleef aan Stanford University als visiting scholar (2015-2016), werkte aan de Universiteit van Amsterdam (ASCoR, 2017-2019) en voor het CSI Flanders project (CRESC; 2019). Zijn huidige onderzoek richt zich op hoe protest debat in de samenleving op gang kan brengen. 

Hij publiceert in sociologische (American Sociological Review; American Journal of Sociology; Social Forces; Mobilization) communicatie (Political Communication; International Journal of Press/Politics; Journalism & Mass Communication Quarterly) en politicologische tijdschriften (Journal of European Public Policy; Acta Politica). Voor een overzicht van publicaties, klik hier.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser