Samuel De Winter behaalde in 2015 zijn bachelor in de rechten met de grootste onderscheiding en in 2017 zijn master met grote onderscheiding aan de UA, telkens als hoogst gerangschikte student. Hij voltooide met grote onderscheiding een manama notariaat aan de VUB. 

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek kende hem een beurs toe voor zijn doctoraat, met Nicolas Carette (prof. goederenrecht) en Ingrid Opdebeek (prof. bestuursrecht) als promotoren, over het beginsel van de gelijkheid van burgers voor openbare lasten, toegepast op eigendomsbeperkingen in het algemeen belang. 

Hij heeft meerdere nationale en internationale publicaties in het vastgoedrecht en sprak daarover op zowel nationale als internationale congressen. Hij geeft ook gastcolleges in het goederen-, contracten- en ruimtelijke ordening-recht. Hij was tevens lid van het interuniversitair team belast met de codificatie en herziening van de wetgeving m.b.t. de federale patrimoniumdocumentatie (overheidsopdracht door FOD Financiën gegund aan de VUB).

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • aspirant FWO 1ste hernieuwing