Sara Pabian

Sara Pabian

Contact

Stadscampus
Tel.
032655559
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Over

Sara Pabian (Ph.D.) is  halftijds professor en halftijds post-doc onderzoeker aan het Departement Communicatiewetenschappen, onderzoeksgroep MIOS (Media, ICT en Interpersoonlijke relaties in organisaties en de maatschappij . De focus van haar onderzoek is  mediagebruik en (online) agressie. Ze bestudeert verschillende rollen (dader, slachtoffer en bijstaander) en linkts deze rollen aan aspecten van de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van de adolescents. Ze is ook geïnteresseerd in de lange termijn gevolgen van cyberpesten. Haar onderzoek  is momenteel gefinancierd door het  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen (BOF). De resultaten van haar onderzoek zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften, zoals "Computers in Human Behavior", "Journal of Youth and Adolescence",  "Personality and Individual Differences", "The Journal of Early Adolescence", "European Journal of Developmental Psychology" and "International Journal of Behavioral Development".

Vakken

Zij doceert vakken die gerelateerd zijn aan strategische communicatie. Momenteel doceert ze de volgende cursussen in de Master Communicatiewetenschappen: "Interne Communicatie", Effectiviteitsonderzoek" en het "Seminarie Strategische Communicatie". In het verleden heeft ze de vakken "Interpersoonlijke Communicatie", "Media-effecten: Geweld en risicogedrag" en "Leeronderzoek" gedoceerd.

Voorbeelden van publicaties

Pabian, S., & Vandebosch, H. (2016). An investigation of short-term longitudinal associations between social anxiety and victimization and perpetration of traditional bullying and cyberbullying. Journal of Youth and Adolescence, 45(2), 328-339. https://doi.org/10.1007/s10964-015-0259-3.

Pabian, S., Vandebosch, H., Poels, K., Van Cleemput, K., & Bastiaensens, S. (2016). Exposure to cyberbullying as a bystander: An investigation of desensitization effects among early adolescents. Computers in Human Behavior, 62, 480-487. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.022

Pabian, S., De Backer, C., & Vandebosch, H. (2015). Dark Triad personality traits and adolescent cyber-aggression. Personality and individual differences, 75, 41-46. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.11.015

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser