Het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers

Promotoren: prof. dr. Daniël Cuypers en prof. dr. Britt Weyts

Voorziene start- en einddatum: 1 oktober 2016 -> 30/09/2023

Bij de beoordeling van het aanvullend pensioen (tweede pijler) als alternatief of substantiële aanvulling voor het wettelijk pensioen spelen de gelijkheid tussen de werknemers en het niveau van de bijdragen een belangrijke rol. Enerzijds zijn er nog steeds werknemers die volledig uit de boot vallen en niet genieten van de opbouw van een aanvullend pensioen via hun werkgever of sector. Anderzijds kan het bedrag van de pensioenbijdrage van een aangesloten werknemer sterk variëren. De aansluiting bij een pensioenplan staat dus niet garant voor een gelijke opbouw. Hoe stelt het recht grenzen aan deze diversificatie in aanvullende pensioenen?

In dit onderzoek wordt het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers  onderzocht, met veel aandacht voor de recente ontwikkelingen. De focus ligt op de concrete toepassing van het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers. De aandacht gaat uit naar een onderscheid gebaseerd op het type van arbeidsovereenkomst: deeltijds, tijdelijk en arbeider/bediende. Daarna volgt een analyse van leeftijdsdiscriminatie. Tot slot wordt ook bestudeerd wie aansprakelijk is bij discriminatie in het aanvullend pensioen en op welk rechtsherstel de gediscrimineerde mag hopen.

Deze onderzoeksvragen worden beantwoord door de Belgische rechtssituatie te plaatsen in de EU-context. Deze analyse wordt verder aangevuld met een functionele rechtsvergelijking met Nederland en Luxemburg.