Shabab Bazrafkan

Navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Visielab

Expertise

  • Werken aan machine learning in het algemeen en Deep Learning in het bijzonder. Ontwerp en training van diepe neurale netwerken, Data Augmentation en generatieve modellen. Werkt momenteel aan lage dosis CT-reconstructie en Tomosynthese met behulp van Deep Neural Networks.