Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

  • lid werkgroep data UMCRA (04/01/2019 - 17/01/2020)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

  • Prime Centre Wales Advisory Board (01/01/2016 - 27/01/2020)

8. Wetenschappelijke verenigingen

  • jury commissie psychosociale zorg, expert kwalitatief onderzoek, Kom Op Tegen Kanker (01/01/2018 - 05/01/2020)
  • lid van bestuurscomit√© Fond dr Deconinck onder Koning Boudewijnstichting (01/01/2017 - 30/01/2020)

9. Andere

  • bestuurder Wit gele Kruis West-Vlaanderen (01/01/2014 - 21/01/2022)

Internationalisering

3. Andere

  • lid van GRIN netwerk (10/01/2008 - 25/01/2024)
  • teaching qualitative research in Iquitos, Peru @univeristy of Iquitos, local EBQ course (11/01/2019 - 18/01/2019)
  • lid van de vakgroepraad vakgroep ELIZA (01/01/2009 - 01/01/2020)
  • lid beleidsgroep centrum voor huisartsgeneeskunde (01/01/2009 - 01/01/2020)