Het in kaart brengen van de transmissiedynamiek van Mycobacterium leprae in de Comoren met behulp van innovatieve moleculaire technieken. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Lepra is een ernstig verminkende ziekte en hoewel Mycobacterium leprae het eerste ontdekte menselijke pathogeen was, blijft de precieze manier van verspreiding tussen mensen nog steeds een mysterie. Dit is een deel van de reden waarom leprabestrijding faalt, ondanks beschikbarheid van effectieve behandelingen. Elk jaar worden wereldwijd meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten gediagnosticeerd, en het hoge aandeel bij kinderen wijst op aanhoudende recente verspreiding. Om voor eens en altijd de overdracht te stoppen, zijn nieuwe benaderingen voor leprabestrijding nodig. Daarom zal dit onderzoek fundamentele vragen over transmissie opnieuw bekijken op een innovatieve manier. Ten eerste zullen we evalueren of minimaal invasieve, veldvriendelijke testen de hoeveelheid bacteriën in elke patiënt kunnen kwantificeren en correleren met de effectiviteit van de behandeling en de identificatie van de meest besmettelijke patiënten. In deze studie zullen we de eerste zijn die gerichte Next Generation Sequencing voor M. leprae gebruikt. In de lopende "ComLep" studie in de Comoren zullen we de bacteriën in M. leprae-subtypen classificeren en associëren met de GPS data van het huis van elke patiënt, om zo transmissie-links te identificeren. Zodra deze transmissiekettingen zijn vastgesteld, kunnen we bepalen waar transmissie plaatsvindt en of een reservoir van asymptomatische mensen de overdracht van de ziekte ondersteunt. Dit zal op zijn beurt aangeven welke contacten lepra-preventieve therapie zouden moeten krijgen. Deze bevindingen zullen leiden tot optimale controlestrategieën om lepra in de Comoren en elders te elimineren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)