Sophie Aerts behaalde haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen in 2010. Vervolgens volgde zij een Advanced Master in Human Resource Management aan de UAMS.

Na haar opleiding startte zij als advocaat aan de Antwerpse Balie (Claeys & Engels). In 2012 maakte zij de overstap naar de Universiteit Antwerpen, waar zij onder de vleugels van Ria Janvier onderzoek doet naar de juridische aspecten van tewerkstelling in de publieke sector.

Zij werkte als onderzoekster onder andere mee aan de projecten rond eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden van contractueel overheidspersoneel (SBOV) en arbeidsongeschiktheidscircuits (DVO en Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement). Sinds april 2016 is Sophie als vrijwillig medewerkster verbonden aan de onderzoeksgroep.

Daarnaast werkt zij voltijds als juridisch adviseur bij het juridisch kenniscentrum van het Agentschap Overheidspersoneel (Vlaamse Overheid). In die hoedanigheid verleent zij eerste- en tweedelijnsadvies over personeelsregelgeving en werkt zij mee aan diverse projecten (o.a. kwaliteitscoaching, optimalisatie webpagina's). Zij onderhoudt en verbreedt vanuit dat perspectief ook haar kennis inzake projectmanagement, veranderingsmanagement en organisatiebeheer in het algemeen.

Haar juridische interessegebieden zijn onder andere: tewerkstelling in de publieke sector, ziekte en re-integratie, moeder- en ouderschap.

 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • vrijwillig medewerker