Sovan Biswas

Post - doct navorser met subs

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Organische synthese (ORSY)

Expertise

  • Sovan is momenteel een Marie-Curie (IF) postdoctoraal onderzoeker in de groep van prof. Bert Maes aan de Universiteit Antwerpen. Hij werkt aan transitiemetaal (TM) gekatalyseerde gerichte C (sp3) -H activering en postfunctionalisatie van verzadigde (hetero) cyclische amines. Het maakt deel uit van zijn brede onderzoeksveld in de ontwikkeling van nieuwe methoden voor organische synthese en drug discovery. De specifieke sleutelwoorden voor zijn huidige onderzoek zijn: homogene katalyse, C-H-activatie, organometallica, overgangsmetaalkatalyse, tandemkatalyse, amidesplitsing en methodologieontwikkeling.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.