Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Openlesdag Gerechtelijk recht (02/01/2017 - 02/01/2017)
 • Medewerking openlesdagen 2014 (03/01/2014 - 03/01/2014)
 • Openlesdag (14/01/2013 - 14/01/2013)
 • Medewerking voor de openlesdagen 2015 (16/01/2015 - 16/01/2015)
 • Openlesdag Gerechtelijk recht (16/01/2015 - 16/01/2015)
 • Proefles Open Campusdag (17/01/2012 - 17/01/2012)
 • Verzorgen proefles tijdens infodag (19/01/2011 - 19/01/2011)
 • Verzorgen proefles tijdens infodag (20/01/2010 - 20/01/2010)
 • Infostand tijdens infodag Universiteit Antwerpen (21/01/2018 - 21/01/2018)
 • Proefles infodag (22/01/2013 - 22/01/2013)
 • Openlesdag (23/01/2012 - 23/01/2012)
 • Openlesdag Gerechtelijk recht (24/01/2020 - 24/01/2020)
 • Openlesdag Gerechtelijk recht (04/01/2019 - 04/01/2019)
 • Verzorgen proefles (24/01/2010 - 24/01/2010)
 • Masterbeurs Rechten (04/01/2011 - 04/01/2011)
 • Openlesdag Gerechtelijk recht (08/01/2016 - 08/01/2016)
 • Openlesdag (11/01/2011 - 11/01/2011)
 • Openlesdag Gerechtelijk recht (12/01/2018 - 12/01/2018)
 • Infostand Sidin Bouwcentrum Antwerpen (12/01/2009 - 12/01/2009)
 • Infostand Sidin Bouwcentrum Antwerpen (12/01/2010 - 12/01/2010)
 • Proefles Gerechtelijk recht - Open Campusdag Universiteit Antwerpen (12/01/2016 - 12/01/2016)

2. Andere

 • Lid docentenpanel onderwijsvisitatie manama's fiscaal- en ondernemingsrecht (06/01/2014 - 06/01/2014)
 • Demonstatie pleitlokaal onderwijsvisitatie manama's fiscaal- en ondernemingsrecht (07/01/2014 - 07/01/2014)
 • Lid docentenpanel bachelor onderwijsvisitatie (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Lid docentenpanel onderwijsvisitatie master (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Demonstratie pleitlokaal onderwijsvisitatie (14/01/2014 - 14/01/2014)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Advies i.v.m. beroepsgeheim en de overlegging van stukken aan de federale ombudsman (13/01/2008 - 13/01/2008)
 • Lid Commissie Deontologie FVIB (15/01/2011 - 17/01/2014)
 • Advies aan de gemeente Malle m.b.t. de verjaring (16/01/2010 - 16/01/2010)
 • Voorzitter van de werkgroep "Procedure" in het raam van het project "evaluatie van de woninghuurwetgeving" met als opdrachtegver het Steunpunt Wonenvan de Vlaamse Overheid (19/01/2014 - 28/01/2015)
 • Lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (30/01/2008 - 20/01/2014)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Lid van de hoofdredactie van het tijdschrift Deontologie en Tuchtrecht (01/01/2013 - 01/01/2020)
 • Lid van de kernredactie van Deontologie & Tuchtrecht (11/01/2010 - 01/01/2020)
 • Lid van de kernredactie van het Tijdschrift Verkoop Vastgoed (15/01/2006 - 31/01/2010)

4. Organisatie congressen en workshops

 • De objectiviteit van de rechter - Vorming en vaardigheden voor een onafhankelijke rechterlijke oordeelsvorming - Lezing & paneldebat (14/01/2014 - 14/01/2014)
 • International workshop "How objective can judges be" (14/01/2014 - 16/01/2014)
 • Het bewijs in het burgerlijk proces – La preuve dans le procès civil (20/01/2014 - 20/01/2014)
 • Besloten Colloquium van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht gewijd aan het beslag- en executierecht (23/01/2009 - 23/01/2009)
 • Round table “Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems”, UAntwerpen (27/01/2017 - 27/01/2017)

6. Wetenschapscommunicatie

 • “Alternatieve geschillenbeslechting inzake appartementsrecht”, presentatie op de studiedag Het appartementsrecht 1994-2008 – Van theorie tot praktijk georganiseerd door Instituut voor Goederenrecht K.U.LEUVEN en Subfaculteit Rechtsgeleerdheid KULAK in sa (04/01/2008 - 04/01/2008)
 • Actualia Gerechtelijk recht - Conferentie Jonge Balie Dendermonde - Permanente Vorming 2011-2012 (08/01/2011 - 08/01/2011)
 • Actualia Gerechtelijk recht - Winterlessen georganiseerd door de Orde van Advocaten Antwerpen (09/01/2017 - 09/01/2017)
 • “De verjaring” avondcauserie georganiseerd door de Antwerpse Antenne van Kandidaat-gerechtsdeurwaarders, Brasschaat (10/01/2010 - 10/01/2010)
 • “De verjaring” in de cyclus Meester van het Proces. Topics Gerechtelijk Recht georganiseerd door de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen, Antwerpen (11/01/2010 - 11/01/2010)
 • Gastcollege over “De verbintenisrechtelijke aspecten van de betaling” in het raam van de meesterproef aan de KUL-Leuven op uitnodiging van prof. H. Cousy en prof. E. Terryn (12/01/2007 - 12/01/2007)
 • “Actualia bewijsrecht in burgerlijke zaken” avondcauserie georganiseerd door de Jonge Balie van Dendermonde, Buggenhout (16/01/2010 - 16/01/2010)
 • "Het deskundigenonderzoek", lezing in de cyclus Permanente vorming georganiseerd door de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, Antwerpen (16/01/2011 - 16/01/2011)
 • "Tuchtrecht en deontologie: actua en toekomstperspectieven" georganiseerd door de Conferentie Balie Antwerpen (Mechelen) (20/01/2019 - 20/01/2019)
 • Actualia Gerechtelijk recht: gerechtskosten - Kluwer + M&D Seminars (21/01/2018 - 21/01/2018)
 • “Een nieuw vluchtschema voor het burgerlijk gerecht” lezing voor Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, Antwerpen (22/01/2010 - 22/01/2010)
 • "Tuchtrecht en deontologie: actua en toekomstperspectieven" georganiseerd door de Conferentie Balie Antwerpen (Antwerpen) (22/01/2019 - 22/01/2019)
 • Spreker studienamiddag georganiseerd door HRJ en FODJustitie over “De bewijslast en de medewerking aan de bewijslevering” (23/01/2008 - 23/01/2008)
 • Opleiding sociaal procesrecht - Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (24/01/2020 - 24/01/2020)
 • “Advocaten en witwassen” lezing studiemiddag Deontologie georganiseerd door de Jonge Balie Oudenaarde, Ronse (28/01/2010 - 28/01/2010)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Lidmaatschap van de International Working Group on the Legal Professions (01/01/2012 - 01/01/1970)
 • Lid raad van bestuur van het Interuniversitair Centrum voor Gerechelijk Recht (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Lid van de algemene vergadering CEPINA, Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, voorgedragen door de Raad van Bestuur (11/01/2009 - 01/01/1970)

9. Andere

 • Extern lid met relevante ervaring als docent - hoogleraar van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat (22/01/2016 - 30/01/2021)
 • Prof. Stefan Rutten over gerechtelijke achterstand in Antwerpen - in Knack (27/01/2013 - 27/01/2013)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Beurs voor een student om deel te nemen aan de Summerschool: Making and Saving Deals te Milaan; georganiseerd door de Fondazione ADR-Center, Rome Italië (02/01/2012 - 17/01/2012)
 • UCSIA Leerstoel 2012-2013 Allan C. Hutchinson, Osgoode Hall Law School, York University, Canada, "Ethics in the Courtroom" (03/01/2012 - 04/01/2012)
 • Faculty Lecture, Ruhi PAUL, National Law University, Delhi, India, "Mediation and Conciliation in India" (12/01/2012 - 12/01/2012)
 • Beurs voor een student om deel te nemen aan de Summerschool: Making and Saving Deals te Milaan; georganiseerd door de Fondazione ADR-Center, Rome Italië (13/01/2011 - 24/01/2011)

3. Andere

 • Organisatie van het vak interntionale pleitwedstrijd (01/01/2007 - 01/01/2020)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • Acadelisch coördinator Nexus (01/01/2020 - 01/01/2020)