Mijn onderzoeksinteresse draait om de 'blauwe koolstof'-dynamiek van wetlands en hoe door klimaatverandering aangedreven fenomenen zoals zeespiegelstijging (SLR) de organische koolstof (OC) die in hun sedimenten is opgeslagen, beïnvloeden. Mijn project onderzoekt ook de omgevingsparameters (vegetatieleeftijd, topografische kenmerken, sedimentaangroeisnelheden, enz.) Uiteindelijk is mijn project gericht op het modelleren van de OC-accumulatie in deze ecosystemen en hoe ze reageren op huidige en toekomstige SLR-snelheden.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • predoc mandaat FWO