Kwantitatieve in-situ karakterisatie van de structuur, morfologie en samenstelling van bimetallische nanopartikels als opstap naar innovatieve elektrokatalysatoren 01/09/2019 - 31/08/2023

Abstract

Het doel van dit project is het in-situ karakteriseren van de structuur, morfologie en samenstelling van bimetallische elektrokatalytische nanopartikels (NPs) op de nanometer- en atomaire schaal. Hiervoor gaan we bimetallische nanopartikels synthetiseren via elektrochemische en/of colloïdale chemie. Deze technieken maken het mogelijk het metaalgehalte Pt, Ni, Ag, Cu en/of Sn in de bimetallische NPs te controleren. Wanneer twee elementen aanwezig zijn in hetzelfde nano-object, worden zijn katalytische functionaliteiten versterkt doordat de individuele eigenschappen van elk element aanwezig zijn in het NP. De interactie tussen de elementen maken het mogelijk ongekende materiaaleigenschappen te ontwikkelen. Zeer weinig is echter geweten over de veranderingen die plaatsgrijpen op de nanometer- en atomaire schaal wanneer elektrokatalytische NPs worden blootgesteld aan agressieve chemische media. Dit is de reden waarom we in-situ transmissie elektron microscopie (TEM) experimenten willen uitvoeren met specifieke houders welke toelaten om te werken onder verhoogde temperatuur, druk en in vloeibare media. Dit onderzoeksproject zal van significant belang zijn om de mechanismen verantwoordelijk voor de dynamische veranderingen van het katalysatoroppervlak te verklaren, welke zal toelaten performantere en stabielere katalysatoren te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject