wetenschapscommunicatie

S. DE RAEDT and E. LIEVENS, "De digitale informatieuitwisseling door de (fiscale) overheid, privacy en gegevensbescherming" , seminar for Post Univeristary Lesson "Willy Delva" on "digitalisation", March 12, 2020

S. DE RAEDT, “Procedural and judicial protection”, seminar for EATLP (European Tax Law Professors) Congress 2018 on Tax Transparency in Zürich (June 7-9, 2018)

S. DE RAEDT, “fraudebestrijding in het licht van gegevensinzameling en het recht op privacy”, seminar for BATL (Belgian Association of Tax Lawyers), yearly congress in Brussels (May 29, 2018)

S. DE RAEDT and L. DE MEYERE,  “fiscale implicaties van het nieuwe ondernemingsbegrip en de nieuwe definitie van vereniging”, seminar for Postuniversitaire Cyclus W. Delva in Gent on “het nieuwe ondernemingsrecht (March 22, 2018)

S. DE RAEDT, “the impact of the right to private life and the protection of personal data in the framework of e-auditing”, seminar for BBI – masterclasses on e-audting (March 19, 2018)

S. DE RAEDT, “privacy consideration on data mining and profiling”, seminar for Antwerp Tax Academy, Workshop on data mining and tax (November 23, 017)  

S. DE RAEDT, “het recht op privéleven van de rechtspersoon bij de informatieinzameling door de fiscale administratie”, seminar for Gandaius and Antwerp Tax Academy, congress on de bescherming van de belastingplichtige tegen de overheid (October 27, 2017)

S. DE RAEDT, “the extent of the right to private life in the context of the information gathering by the tax authorities”, seminar for the Francqui Chair – classes of excellence (Université de Liege) on April 10, 2017

S. DE RAEDT, “the extent of the right to private life in the framework of information gathering by the tax authorities”, seminar for L&C Talks, Vrije Universiteit Brussel on October 26, 2017

S. DE RAEDT; “de gevolgen van de wet van 3 augustus 2012 op de uitwisseling van informatie”, seminar for Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, September 2014

S. DE RAEDT, “de gevolgen van de wet van 3 augustus 2012”, seminar for Fiscale Hogeschool, February 2013   

S. DE RAEDT, “de gevolgen van de fiscale privacywet”, seminar for congress on topics fiscaal procedurerecht, UGent and VUB, May 2012

 

 

lidmaatschap wetenschappelijke tijdschriften

Hoofdredacteur Tijdschrift voor Fiscaal Recht  (sinds 2014)

Lid van de redactie doctrine Tijdschrift voor Fiscaal recht (sinds 2006)

Lid van de redactie Nieuw juridisch Weekblad voor de tak fiscaal recht (sinds 2002)