Groene infrastructuur, groene muren in het bijzonder, wordt steeds meer beschouwd als een natuur gebaseerde oplossing voor fijnstofvervuiling in steden. Het doctoraatsonderzoek van Tess Ysebaert spitst zich toe op de aerodynamische karakterisering van groene muursoorten en de bepaling van hun vermogen om fijnstof te capteren. Het algemene doel is om een numeriek model te construeren dat de opname van fijnstof door groene muren nauwkeurig kan bepalen. Tess behaalde haar master in Bio-ingenieurswetenschappen in Milieutechnologie (UGent) en startte haar Ph.D. onder Prof. dr. ir. Denys in 2017.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker

Interne mandaten

mandaat sociaal mandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat