Thomas Altantzis

Tenure track docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Toegepaste Elektrochemie & Katalyse (ELCAT)

Expertise

  • Sinds 1 januari 2019 werk ik op het Laboratorium voor Toegepaste Elektrochemie & Katalyse (ELCAT) van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen als docent tenure track onderzoek (TTZAPBOF) op het gebied van elektrokatalyse in combinatie met in-situ transmissie elektronenmicroscopie (TEM). Het belangrijkste doel van mijn onderzoek, dat wordt uitgevoerd in de internationaal bekende ELCAT- en EMAT-laboratoria van onze universiteit, is het synthetiseren van innovatieve katalytische hetero-nanodeeltjes en het opzetten van in-situ TEM-experimenten om op een kwantitatieve manier te monitoren in 3D, structurele en morfologische veranderingen van hetero-nanodeeltjes tijdens katalytische reacties, zowel op nanometer- als op atomaire schaal. Op deze manier kunnen we een beter begrip krijgen van het verband tussen de structuur, samenstelling en katalytische eigenschappen van hetero-nanodeeltjes.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.