DYNASEL – een DYNamische Anaerobe SELector. Ontwikkeling van een instrument om de selectie van goed bezinkbaar slib te monitoren. 01/11/2019 - 31/01/2021

Abstract

Door de invoering van een anaerobe voedingsstap in de bedrijfsvoering van actief slib installaties wordt de groei van opslagbacteriën gestimuleerd, hetgeen leidt tot een verbeterde slibbezinking. In dit project wordt een algoritme ontwikkeld om deze opslagreactie te monitoren en te optimaliseren voor toepassing in de industriële afvalwaterzuivering. Het algoritme is gebaseerd op de signalen van eenvoudige én robuuste online sensoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De microbiële ecologie van industriële actief slib systemen – het linken van microbiële data (vb. filamenteuze organismen) aan externe factoren. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Dit project situeert zich in het domein van de biologische afvalwaterzuivering, meer specifiek handelt het over het actief slib (AS) systeem. Een van de voornaamste nadelen van dit AS systeem is de zogenaamde filamenteuze bulking door de snelle groei van filamenteuze micro-organismen. Om de problemen hieromtrent op te lossen, is het cruciaal om deze filamenteuze organismen enerzijds te kunnen identificeren en anderzijds te kunnen linken aan externe factoren. In dit project beogen we, om m.b.v. next generation sequencing (16s rRNA amplicon sequencing), de microbiële samenstelling en meer specifiek het type van filamenteuze organismen, voor 30 industriële waterzuiveringen relevant voor Vlaanderen, te analyseren. Het tweede doel is om deze microbiële data te linken aan externe factoren zoals afvalwater samenstelling, biomassa karakteristieken en de operationele parameters van de waterzuiveringsinstallatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

CONKOR - Continue korrelslib systemen als compacte en duurzame oplossing voor industriële afvalwaterzuivering. 01/04/2018 - 31/10/2021

Abstract

De centrale onderzoeksdoelstelling in dit innovatiemandaat is, het ontwikkelen van een marktklaar compact en duurzaam korrelslib systeem voor de continue zuivering van variabel industrieel afvalwater. Hierbij wordt in een eerste fase een dynamische processturing, ontwikkeld op laboschaal. Vervolgens zal in een tweede fase, op locatie van een industriële eindgebruiker, deze technologie gevaloriseerd worden op pilootschaal. Een succesvol project kan zo leiden tot commercialisatie van een energie-efficiënte, compacte, flexibele en robuuste waterzuiveringstechnologie voor industrieel afvalwater

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Nutrientverwijdering uit industriëel afvalwater via simultane nitritatie - denitritatie m.b.v. granulair slib. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

De centrale onderzoeksdoelstelling in dit doctoraat is het verkrijgen en behouden van een doorgedreven (>80% via nitriet) en stabiele nitritatie in granulair slib. Het combineren van deze twee technologieën brengt significante voordelen met zich mee, zowel op vlak van energie-efficiëntie (besparing van 25% O2 , 40% COD en bezinkingstijden) als op vlak van oppervlaktegebruik (besparing tot 75%). De grote uitdaging in dit project vormt het verzoenen van de factoren die enerzijds granulatie en anderzijds een doorgedreven nitritatie bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject