Tim Goedemé

Onderzoeksleider

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB)

Expertise

  • Ik bestudeer armoede, ongelijkheid en sociaal beleid. Ik focus me hierbij in het bijzonder op hoe we armoede op een vergelijkbare manier over landen heen en doorheen de tijd kunnen conceptualiseren en meten en hoe armoede op een effectieve manier kan worden bestreden. Daarbij besteed ik veel aandacht aan de adequaatheid van de minimum inkomensbescherming en hoe deze kan worden verbeterd. Daarnaast werk ik aan onderzoek over welk beleid er nodig is om sociale en milieudoelstellingen met elkaar te verzoenen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.