Verbeterde CFD modellering van dispersie van luchtpolluenten in stedelijke gebieden voor de evaluatie van luchtzuiveringsstrategieën. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Luchtvervuiling is een ernstig probleem. Het Vlaamse overheidsbeleid heeft zich tot doel gesteld om de concentraties van verontreinigende stoffen te verlagen. Geplande maatregelen zijn o.a. reductie van verkeersemissies en aanpassingen aan gebouwconfiguraties om natuurlijke ventilatie in stedelijke omgevingen te verbeteren. Aangezien deze maatregelen uiteraard zeer duur zijn en de gezondheidskosten van luchtvervuiling enorm zijn (geschat op € 8 miljard per jaar in België), dient de doeltreffendheid van de geplande maatregelen te worden beoordeeld om een efficiënte toewijzing van de financiële middelen toe te laten. Mathematische modellering met computational fluid dynamics (CFD) maakt het mogelijk om concentraties van stedelijke luchtverontreiniging en het effect van de voorgestelde strategieën te kwantificeren. Er bestaat echter bezorgdheid over de nauwkeurigheid en computationele kosten van deze modellen. Om hieraan tegemoet te komen, zal in dit project het volgende worden onderzocht: het combineren van verschillende (snelle, maar minder accurate) Reynolds-average Navier Stokes (RANS)-modellen in één model zou prestaties van RANS modellen kunnen verhogen. Deze strategie zal worden gecombineerd met de meer accurate, maar tragere Large Eddy-simulation (LES)-modellen in een hybride RANS/LES model, om aldus de numerieke berekeningen te versnellen. Daarnaast zal een recent ontwikkelde methode voor onzekerheidskwantificatie worden toegepast om nog onbekende bronnen van onzekerheid te identificeren. Ten slotte zullen de ontwikkelde methoden en de bekomen kennis worden gebruikt in een model van een realistische wijk in de stad Antwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject