Trang Bui Thi

Navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Intelligentie in processen, geavanceerde katalysatoren en solventen (iPRACS)