Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • Lid faculteitsbestuur Associatiefaculteit Kunsten (01/01/2009 - 01/01/2012)
 • Lid Academische Raad UCSIA (01/01/2009 - 01/01/2014)
 • Lid Leescommissie onderzoeksprojecten Sint-Lucas Antwerpen (31/01/2015 - 31/01/2015)
 • Lid faculteitsraad Kunsten (01/01/2009 - 01/01/2013)
 • Selectiesommissie ZAP Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden, FLW-RG - voorzitter (04/01/2012 - 12/01/2012)
 • Lid Leescommissie KCA-KAA (05/01/2016 - 08/01/2016)
 • Lid selectiecommissie ZAP Onderzoek in en met de kunsten, ARIA (11/01/2017 - 11/01/2017)
 • Lid selectiesommissie ZAP Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden, FLW-Ruusbroecgenootschap (15/01/2018 - 15/01/2018)
 • Lid selectiecommissie PA Nederlandstalige literatuur en algemene literatuurwetenschap, FLW, Dept. Letterkunde (22/01/2017 - 22/01/2017)
 • Lid sollicitatiecommissie Historicus Middeleeuwse Politiek/Cultuur (25/01/2016 - 09/01/2016)
 • Lid selectiecommissie ZAP Middelnederlandse letterkunde, FLW-Dept. Letterkunde (25/01/2017 - 02/01/2017)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • advies vertaling primaire teksten voor het boek 'Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel' (Kok/Davidsfonds, 2002). (01/01/2002 - 28/01/2002)
 • advies bij het scenario voor de voorstelling Hadewijch van het gezelschap De Internationale Nieuwe Scène); artikel ‘Hadewijch’ voor de persmap en het programmaboek (01/01/1993 - 30/01/1993)
 • Advies aan de curatoren van de Tentoonstelling Livina van Eyck, een verborgen leven (Musea Maaseik): advies opzet van de tentoonstelling; reviewing van de catalogus (01/01/2014 - 01/01/2014)
 • advies muziekgezelschap 'Marigalis' ter voorbereiding van het maken van de LuisterCD (4CD's) Hadewijch, Liederen (01/01/2006 - 31/01/2008)
 • advies bij het woordgedeelte van het concert ‘Het kerstvisioen van Zuster Bertken’ voor het gezelschap Capella Pratensis (01/01/2006 - 30/01/2006)
 • Jurylid Vlaamse Prijs Wetenschappelijke Stichting 2011 (02/01/2011 - 16/01/2011)
 • Advies aan componist Wim Henderickx voor compositie 'Revelations' gebaseerd op de Visioenen van Hadewijch (04/01/2016 - 24/01/2017)
 • schriftelijk advies bij selectie en vertaling van tekstfragmenten uit Hadewijch en Ruusbroec voor de catalogus openingstentoonstelling van het MAS (05/01/2011 - 23/01/2011)
 • Advies aan Poëziecentrum Gent voor tentoonstelling 'Hadewijch en moderne dichters' (05/01/2016 - 05/01/2016)
 • Advies aan musicoloog Al de Boeck voor het project 'Compositie voor koor met Nederlandstalige mystieke teksten' (06/01/2010 - 01/01/2011)
 • Advies, telefonisch en schriftelijk, aan Stan Obirek (filmrecensent Warschau) i.v.m. item over film 'Hadewijch' (reg. Bruno Dumont) voor de Poolse TV (12/01/2011 - 12/01/2011)
 • Advies aan auteur Elvis Peeters voor de voorstelling 'Veldeke' (12/01/2013 - 12/01/2013)
 • Advies aan videokunstenaar Kurt d'Haeseleer voor de productie 'Revelations' (Muziektheater Transparant) (15/01/2015 - 21/01/2017)
 • Advies aan zangeres Agnes de Graaff voor de voorstelling 'Veldeke' (16/01/2013 - 16/01/2013)
 • Advies aan KMSK Antwerpen voor tekstkeuzes in de heringerichte 'Mariazaal' (16/01/2017 - 16/01/2017)
 • Advies aan Ucsia-scholar Daniel Izuzquia i.v.m. zijn project over middeleeuwse mystiek en sociale actie (17/01/2012 - 17/01/2012)
 • Review project proposal voor het FRIAS Cofund Fellowship Programme (FCFP) van de Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (19/01/2019 - 20/01/2019)
 • Advies aan regisseurs Pol Hermann & Louise Nelstrop voor de filmdocumentaire 'Complete Surrender' (https://filmfreeway.com/CompleteSurrender) - vele overlegmomenten en 3 opnamedagen met interviews (25/01/2018 - 16/01/2018)
 • coaching van de dichter-performers Hans Groenwegen, Liesbeth Langemaat, Hélène Gelens, Jan Kuiper, Rozalie Hirs ter voorbereiding van hun performance van het Visioenenboek van Hadewijch in het kader van 'Dichters lezen Dichters’, Perdue, Amsterdam (27/01/2007 - 28/01/2007)
 • Advies aan muziekgezelschap Psallentes (dir. Hendrik van den Abeele) voor concert met CD rond Hadewijch (28/01/2016 - 28/01/2016)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden (Uitgeverij Verloren) (01/01/1998 - 31/01/2006)
 • editorial team Journal of Dutch Literature (Amsterdam / Berlijn) (01/01/2010 - 01/01/2014)
 • Lid kernredactie Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap (Peeters) (01/01/2017 - 01/01/1970)
 • Lid kernredactie Ons Geestelijk Erf. Journal for the History of Spirituality in the Low Countries (Peeters) (01/01/2003 - 01/01/1970)
 • redactielid Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies (Uitgeverij Brepols) (01/01/2007 - 01/01/2014)

4. Organisatie congressen en workshops

 • International Congress 'Horizontal Learning Within High Medieval Religious Communities', Brussel. Lid wetenschappelijke comité; sessievoorzitter (01/01/2016 - 02/01/2016)
 • Colloquium 'Mystieke vrijheid: tradities en toekomst' (Antwerpen, Ruusbroecdag) co-organisatie Ruusbroecgenootschap, IJS en UCSIA. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (01/01/2016 - 02/01/2016)
 • Colloquium 'Vrouwelijke mystici aan het woord' (Antwerpen, Ruusbroecdag 2017). Lid organiserend en wetenschappelijk comité. Inleiding op het thema (01/01/2017 - 01/01/2017)
 • 'Vele wegen. Tien visies op de middeleeuwse letteren', Leiden, internationaal congres georganiseerd door ts. Queeste; lid wetenschappelijk en organiserend comité (Congres 10 jaar Queeste) (02/01/2004 - 03/01/2004)
 • Annual Conference BildDruckPapier 'Antwerp as a European Print Factory'. Lid organiserend comité;Welcome speech (02/01/2019 - 04/01/2019)
 • International colloqium 'Companion(s) to Hadewijch', Antwerpen. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (02/01/2012 - 04/01/2012)
 • Colloquium ‘Mystieke liefde in Christendom en Islam. Tradities en toekomst’, Antwerpen, 2 december 2015. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (02/01/2015 - 02/01/2015)
 • Nuns’ Literacies in Medieval Europe III. An international and interdisciplinary conference, Antwerpen. Lid organiserend comité (04/01/2013 - 07/01/2013)
 • Het Concilie van Trente: Hervorming en controverse in Europa en daarbuiten (1545-1700). Lid wetenschappelijk comité (04/01/2013 - 06/01/2013)
 • 'Voices in the Text. The use of polyphony and the transmission of knowledge in medieval texts', Antwerpen, internationale workshop BOF-project 'Write into Annihilation'; lid wetenschappelijk en organiserend comité (05/01/2008 - 05/01/2008)
 • Colloquim 'Visionary experience from the Middle Ages to the Early Modern Times', Antwerpen, in het kader van de Buitenlandse Francqui-leerstoel 2013-14 Victor Stoichita. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (06/01/2014 - 06/01/2014)
 • Colloquium 'Vrouwelijke mystici aan het woord II' (Antwerpen, Ruusbroecdag 2018). Lid organiserend en wetenschappelijk comité; dagvoorzitter; inleiding op het thema (07/01/2018 - 07/01/2018)
 • Congres 'Spirituality and the Body' op 'Mysticism, Art & Articulation', 5th Annual Conference Mystical Theology Network. Sessievoorzitter (08/01/2016 - 09/01/2016)
 • Colloquium 'Devotie en emotie. Een nieuwe blik op religieus beeldmateriaal', Antwerpen, 8 mei 2015'. Lid wetenschappelijk comité (08/01/2015 - 08/01/2015)
 • ‘Vierde Interuniversitaire Masterclass Cultuur & Religie: Gender’. Antwerpen, 10-11 September 3, 2015. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (10/01/2015 - 11/01/2015)
 • Congres 'Literature without Frontiers' (Gent). Sessievoorzitter; debatleider slotdebat (11/01/2018 - 11/01/2018)
 • 'Beguine Writers and the Book', Antwerpen, Internationale workshop georganiseerd in kader van BOF-project 'Write into annihilation'. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (12/01/2010 - 12/01/2010)
 • Workshop FWO-WOG 'Genealogies of Literature', Antwerpen. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (13/01/2012 - 13/01/2013)
 • VAL Onderzoeksdag 2016, VUB, respondent sessie B (13/01/2016 - 13/01/2016)
 • ‘La vision comme opérateur de figurabilité’, Brussel, Slotcongres van de Buitenlandse Francqui-leerstoel 2013-14 Victor Stoichita. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (13/01/2014 - 14/01/2014)
 • Congres-Francqui 'La vision comme opérateur de figurabilité', Brussel, KNAW. Lid wetenschappelijk en organiserend comité; sessievoorzitter (13/01/2014 - 14/01/2014)
 • Internationale Vertaalworkshop Hadewijch, Antwerpen, georganiseerd door ISLN, RG, Artesis, Vlaams Fonds voor Vertalers; lid wetenschappelijk en organiserend comité (14/01/2010 - 15/01/2010)
 • Colloquium 'Literatuur en Religie' (VAL-dag 2018, Antwerpen). Lid organiserend en wetenschappelijk comité (14/01/2018 - 14/01/2018)
 • RELICS workshop 'Mapping Cosmopolitanism' (Gent), lid wetenschappelijk comité (15/01/2018 - 15/01/2018)
 • Esthetics and Spirituality: Places of Interiority, KULeuven. Lid wetenschappelijk comité (16/01/2013 - 18/01/2013)
 • Congres 'Social Domininace and Resistance in the Middle Ages', Journée d'études du réseau des médiévistes et du Vlaamse Werkgroep Medievistiek, VUB; Lid organiserend comité (16/01/2016 - 16/01/2016)
 • Interuniversitaire Masterclass 'Cultuur en Religie' 2012: Hervorming, georganiseerd door het Ruusbroegenootschap en DOCOP Antwerpen. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (17/01/2012 - 18/01/2012)
 • Interuniversitaire Masterclass Cultuur en Religie: ‘Charisma als onderzoeksprobleem'. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (17/01/2013 - 18/01/2013)
 • Congres 'The medieval canon in a digital age' (Gent). Lid wetenschappelijk comité (17/01/2018 - 18/01/2018)
 • Interuniversitaire Masterclass Cultuur&Religie 2018 (Antwerpen). Lid wetenschappelijk en organiserend comité; sessievoorzitter; respondent (17/01/2018 - 18/01/2018)
 • '(Op) weg met de auteur', Antwerpen, workshop georganiseerd door ISNL en Ruusbroecgenootschap, UA; lid wetenschappelijk comité (17/01/2010 - 17/01/2010)
 • 'Cross-Over. Eerste Congres Nederlandse letterkunde', Amsterdam; lid wetenschappelijk en organiserend comité (19/01/2007 - 19/01/2007)
 • 'Pilgrimage in pluralist Europe today', Antwerpen, Ucsia-international conference. Lid wetenschappelijk comité (19/01/2011 - 20/01/2011)
 • Interuniversitaire Masterclass Cultuur en Religie 2019: Material Religion. Lid organiserend comité; sessievoorzitter; respondent (19/01/2019 - 20/01/2019)
 • International conference 'The critical role of religious communities between tradition and innovation', UCSIA. Member scientific committee; chair of session 1 (20/01/2016 - 21/01/2016)
 • Deelname debat 'Editing and Public Outreach' op de Autumn School 'Editing Medieval Texts' (Gent, Pirenne Institute) (20/01/2017 - 20/01/2017)
 • Seminar ‘The Uses and Abuses of Communication of the Past in the Middle Ages’, LECTIO Doctoral Seminar 2015 with Rosamund McKitterick (Cambridge), Leuven, 21-22 mei 2015. Lid organiserend comité (21/01/2015 - 22/01/2015)
 • Interuniversitaire Masterclass Cultuur en Religie 2016, Gent. Lid wetenschappelijk comité; sessievoorzitter; respondent (21/01/2016 - 21/01/2016)
 • 'Ruusbroec in Babel. Translation and Appropriation of Mystical Texts from the Middle Ages to the Present', Antwerpen, internationaal congres n.a.v. emeritaat Guido de Baere; lid wetenschappelijk en organiserend comité (22/01/2006 - 23/01/2006)
 • Congres Ornamenta Sacra. Iconological and Anthropological Study of Late Medieval and Early-Modern Liturgical Objects, Brussel/Leuven. Lid wetenschappelijlk comité (24/01/2019 - 26/01/2019)
 • Colloquium 'Tussen Christelijke vroomheid en Joodse geleerdheid: de werelden van Johannes Campensis (c. 1491-1538)'. Lid organiserend comité (26/01/2015 - 26/01/2015)
 • ‘Nuns and Liturgical Commentary', Doctoral seminar met als referent Lectio-chair Prof. Jeffrey F. Hamburger (Harvard University). Lid wetenschappelijk comité (28/01/2014 - 28/01/2014)
 • International Summerschool 'Religious manuscritps, Handpress Books and Prints (15th – 19th centuries)'. Lid organiserend comité (28/01/2016 - 01/01/2016)
 • Summerschool ‘Religious manuscritps, Handpress Books and Prints (15th – 19th centuries), UA. Welcome speech (28/01/2016 - 28/01/2016)
 • Sessie ‘Profielen, motieven en strategieën van Hadewijch-bemiddelaars’, Panel 2A op het Third International Conference ‘Circulation of Dutch Literature’ (CODL), Den Haag. Wetenschappelijk organisator van de sessie (29/01/2015 - 29/01/2015)
 • 'Speaking to the Eye: Text, Image and Gender in the Middle Ages and Early Modern Times', Gent, internationaal congres in kader van BWS BOFproject Speaking to the Eye; lid wetenschappelijk en organiserend comité (29/01/2004 - 30/01/2004)
 • Colloquium 'Mystiek en verlatenheid' (Antwerpen, Ruusbroecdag). Lid organiserend en wetenschappelijk comité; dagvoorzitter; inleidend welkomstwoord (29/01/2019 - 29/01/2019)
 • Internationale Expertmeeting 'Beatrice of Nazareth 2018', georganiseerd door het Ruusbroecgenootschap i.s.m. met Mediëvistiek UGent (30/01/2017 - 30/01/2017)
 • Colloquium ‘Verzoekingen. Mystiek en identiteit in de moderne Vlaamse letterkunde’, Antwerpen, 30 oktober 2015. Lid wetenschappelijk en organiserend comité (30/01/2015 - 30/01/2015)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Lezing 'In onseggheleke wondere - Macht en onmacht van taal in het mystieke oeuvre van Hadewijch’, dagseminarie in het kader van de reeks ‘Een Zee van Taal’, School voor Comparatieve Filosofie, Antwerpen (05/01/2015 - 05/01/2015)
 • gastcollege 'Hadewijch Magistra. Religieuze ervaring en vrouwelijke autoriteit in de dertiende eeuw', vak ‘Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen’ (prof.dr. Jeroen Deploige), UGent (06/01/2006 - 06/01/2006)
 • lezing 'Hadewijch', Abdij van Egmond (06/01/2009 - 06/01/2009)
 • Interview met M. van Dyck voor ts. Alfabeta n.a.v. publicatie boek Hadewijch, Liederen (06/01/2009 - 06/01/2009)
 • 'Schouwen en ghebruken in Ruusbroecs Van seven trappen’, lezing voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (07/01/2004 - 07/01/2004)
 • Lezing 'Hadewijch over de minne' (Brugge, Amarant vzw in het kader van Festival Oude Muziek) (07/01/2018 - 07/01/2018)
 • Moderator literair panelgesprek over ‘herschrijven’ met Koen Stassijns, Paul Bogaers en Tom Lanoye, naar aanleiding van de publicatie van 'Vechten met de engel. Herschrijven in de Nederlandstalige literatuur' (Uitgeverij Garant), Leuven, 7okt.2009 (07/01/2009 - 07/01/2009)
 • Lezing '‘De visioenen van Hadewijch en hun betekenis’, dagseminarie in het kader van de reeks ‘Mystieke bronnen 2015: Visioenen bij vrouwelijke mystici’, Hof Zevenbergen Ranst (07/01/2015 - 07/01/2015)
 • 'Past Masters: Hadewijch', Zwolle, in de lezingenreeks ‘Past Masters. De betekenis van grote denkers en doeners voor deze tijd', Thomas More Academie (07/01/1995 - 07/01/1995)
 • Lezing 'De visioenen van Hadewijch', Ignatiushuis Amsterdam (08/01/2011 - 08/01/2011)
 • Gastcollege 'Hadewijch', Module Spiritualiteit van de Ba-na-Ba-opleiding Intercultureel Management (Cimic), Katholieke Hogeschool Mechelen (08/01/2009 - 08/01/2009)
 • Gastcollege 'Mystiek'. Ba-na-Ba-opleiding CIMIC, Lessius-KULeuven (08/01/2013 - 08/01/2013)
 • 'Hadewijch, mystica en schrijfster', lezing voor KULAK-Universiteit Derde Leeftijd (09/01/2005 - 09/01/2005)
 • Lezing 'Hadewijch en de mystieke minne', Orde van den Prince Antwerpen, afdeling ‘Metropool’ (10/01/2011 - 10/01/2011)
 • Lezing 'De achtste brief van Hadewijch' voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (11/01/2012 - 11/01/2012)
 • Lezing 'Hadewijch, Brief 20' voor de Studiegroep Rijn- en Nederlandse mystiek, Tienen (11/01/2017 - 11/01/2017)
 • Lezing 'Hadewijch en de liefde' (TBI-lectures, Nijmegen) (12/01/2019 - 12/01/2019)
 • Lezing 'Over de minne' in het kader van de Strijboshoflezingen 2012, georganiseerd door vzw Het Gemenebest (12/01/2012 - 12/01/2012)
 • MOOC Middelnederlandse Letterkunde, redactielid: opzet uitwerken, subsidies aanvragen, stukken schrijven, stukken redigeren, opnames begeleiden, ... (12/01/2015 - 08/01/2017)
 • gastcollege 'Hadewijch vertalen', BA-vak ‘Literair vertalen’ (prof. Elke Brems), Katholieke Hogeschool Brussel (13/01/2009 - 13/01/2009)
 • 'Hadewijch, mystica en schrijfster', lezing voor Orde van den Prince Gent I, Melle (13/01/2002 - 13/01/2002)
 • Gastcollege ‘Het gelaat van God in de Visioenen van Hadewijch’ in het MA-vak ‘Iconologie’ van prof. Barbara Baert (Kunstgeschiedenis, KUL) (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • 'Hadewijch, mystica en schrijfster', lezing voor Orde van den Prince, Gent II (13/01/2002 - 13/01/2002)
 • ‘Mi smelten mine sinnen in minnen orewoede. Hadewijch over de liefde’, gastcollege Sint Lucas Brussel (14/01/2004 - 14/01/2004)
 • Lezing 'Hadewijch, Lied 40 en Visioen 9', kring 'De literaire tafel', Gent (14/01/2011 - 14/01/2011)
 • lezing 'Hadewijch over de liefde', KULAK-Postacademische vorming (14/01/2005 - 14/01/2005)
 • Pseudo-Ruusbroec over ‘ofghescheidenheit’, lezing voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (14/01/2003 - 14/01/2003)
 • Lezing 'Blikken op Hadewijch. Publiek en publicaties toen en nu', inleidinde lezing bij de Ucsia-scholar Lecture van Patricia Dailey, 'The Mystic’s Two Bodies. Understanding Hadewijch of Antwerp' (14/01/2010 - 14/01/2010)
 • Interview door regisseurs Pol Hermann & Louise Nelstrop voor de documentaire 'Complete Surrender' (https://filmfreeway.com/CompleteSurrender) (16/01/2018 - 16/01/2018)
 • 'God zien, God voelen, God worden. De visioenen van Hadewijch', lezing voor Karmel, Gent, (17/01/2003 - 17/01/2003)
 • Lezing 'Hadewijch', Hof Zevenbergen, Ranst. (18/01/2011 - 18/01/2011)
 • Lezing 'Brief 10 van Hadewijch', Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (19/01/2011 - 19/01/2011)
 • Lezing ' "Ziehier bruid en moeder". Maria als model in het werk van Hadewijch', georganiseerd door Stichting Groninger Kerken, Groningen (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • Lezing 'Lied 40 van Hadewijch', Literaire avond georganiseerd door de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde te Leiden naar aanleiding van de Kruyskamp-prijs 2012 (19/01/2012 - 19/01/2012)
 • Interview voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/nieuws.php#26 (19/01/2012 - 19/01/2012)
 • Interview Radio Klara, Pompidou (Chantal Pattyn) over het muziektheater 'Revelations' (Opera XXI) (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • Lezing ' "Die sanc verhoget allen toen". Hadewijch over de minne' (Drongen, Zomercursus Mystieke Literatuur 2019) (19/01/2019 - 19/01/2019)
 • Lezing 'De achttiende brief van Hadewijch’ voor de Studiegroep Rijn- en Nederlandse Mystiek, Tienen (20/01/2016 - 20/01/2016)
 • Lezing 'Zelfvernedering of zelfverheffing? Een middeleeuwse blik op vroegmoderne mystiek' (Antwerpen, De Groene Waterman, Boekvoorstelling 'Zelfloos') (20/01/2018 - 20/01/2018)
 • 'Past Masters, Hadewijch', Tilburg, lezing in het kader van de lezingenreeks ‘Past Masters. De betekenis van grote denkers en doeners voor deze tijd', georganiseerd door de Thomas More Academie (20/01/1995 - 20/01/1995)
 • Lezing 'Hadewijch over de minne' (Berchem, Leesclub De Letterzetters) (20/01/2018 - 20/01/2018)
 • Hadewijch, Visioenen, lezing voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (21/01/2001 - 21/01/2001)
 • Reflectie over het thema ‘Erbarme dich’, Radio Klara, http://klara.be/gehoord-op-klara-erbarme-dich (21/01/2016 - 21/01/2016)
 • lezing 'Hemelvaart in de Visioenen van Hadewijch', 13e Mystieke Week Drongen, thema: ‘Het eeuwige leven begint nu. Dood, hemel en hel in de mystieke literatuur’ (21/01/2006 - 21/01/2006)
 • Lezing 'Begeerte, rede en minne in de Liederen van Hadewijch', Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (21/01/2009 - 21/01/2009)
 • Lezing ‘Het zesde visioen van Hadewijch’, Werkgroep Neder- en Rijnlandse Mystiek, Tienen (22/01/2014 - 22/01/2014)
 • Lezing ‘De veertiende brief van Hadewijch’, Werkgroep Neder- en Rijnlandse Mystiek, Tienen (22/01/2015 - 22/01/2015)
 • Lezing 'Over de vrouwelijke stem in de geschiedenis' (Mechelen, boekvoorstelling 'Tranen om Troje') (22/01/2018 - 22/01/2018)
 • Lezing 'Hadewijchs dertiende brief', voor de Werkgroep Neder- en Rijnlandse mystiek, Tienen (23/01/2013 - 23/01/2013)
 • Interview Radio 1 (Mezzo, Ruth Joos) over de film 'Hadewijch', reg. Bruno Dumont (23/01/2010 - 23/01/2010)
 • 'Past Masters: Hadewijch', het kader van de lezingenreeks ‘Past Masters. De betekenis van grote denkers en doeners voor deze tijd', Thomas More Academie (23/01/1996 - 23/01/1996)
 • 'Hadewijch. Mystica en schrijfster', lezing voor Athena, Kortrijk (23/01/2003 - 23/01/2003)
 • lezing 'Hadewijch', lezingenreeks 'Ontmoetingen met mystici', georganiseerd door het Ruusbroecgenootschap in samenwerking met UCSIA (23/01/2008 - 23/01/2008)
 • gastcollege 'Hadewijch over de mystieke minne', BA-na-BA-opleiding CIMIC (Intercultureel management en internationale ommunicatie), KHMechelen (23/01/2008 - 23/01/2008)
 • Lezing 'Het eerste visioen van Hadewijch', Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (24/01/2010 - 24/01/2010)
 • Lezing 'Hadewijch', in de lezingenreeks 'Vlaamse mystiek' van Pro arte christiana, Vaalbeek (24/01/2010 - 24/01/2010)
 • Lezing 'Hadewijch’ op Erfgoeddag Begijnhof Kortrijk (24/01/2016 - 24/01/2016)
 • Lezing 'Bijbelse intertekst in de Liederen van Hadewijch', 14e zomercursus Mystieke Literatuur , Drongen (24/01/2009 - 24/01/2009)
 • gastcollege 'Eschatology in the Visions of Hadewijch', Graduate seminar ‘Mystics, Martyrs and Memory’ (prof. Patricia Dailey), English and Comparative Literature, Columbia University New York (25/01/2008 - 26/01/2008)
 • Pseudo-Ruusbroec over ‘oetmoedicheit’, lezing voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse Mystiek, Tienen (25/01/2001 - 25/01/2001)
 • interview met Joop van der Elst over 'Hadewijch, Liederen' (https://soundcloud.com/joopvanderelst/veerle-fraeters-hadewijch-liederen) (25/01/2009 - 25/01/2009)
 • Lezing 'A-mors. Liefde en dood in de Liederen van Hadewijch’ op de Mystieke Week Drongen 2016 (25/01/2016 - 25/01/2016)
 • Lezing 'Hadewijch', Rustpunt, Gent (26/01/2011 - 26/01/2011)
 • Interview met kunstenares Anne-Mie van Kerckhoven voor de docu-film 'Complete Surrender' (https://filmfreeway.com/CompleteSurrender) (26/01/2018 - 26/01/2018)
 • Interview over het boek 'Hadewijch, Liederen' in het programma Springvossen op Amsterdam FM (26/01/2012 - 26/01/2012)
 • interview met P. Derdeyn voor Katholiek Nieuwsblad n.a.v. publicatie van het boek Hadewijch, Liederen (26/01/2006 - 26/01/2006)
 • Lezing ‘Hadewijch over trouw en ontrouw’, 15e Mystieke Week, Drongen (26/01/2010 - 26/01/2010)
 • interview door Joop van der Elst over Hadewijch (https://soundcloud.com/joopvanderelst/veerle-fraeters-hadewijch-intro) (26/01/2010 - 26/01/2010)
 • Interview 'Onderzoekers in actie', Espresso (Manuele van Weerde) Radio Klara (26/01/2013 - 26/01/2013)
 • Interview met K. van Baelen voor ts. Leeswolf, n.a.v. publicatie boek Hadewijch, Liederen (27/01/2009 - 27/01/2009)
 • Gastdocentschap ''Zien, inzien, één-zijn. Visionaire contemplatie bij Hadewijch', 4 lesdagen (16u.) in het kader van de Studieweek Mystiek van het Titus Brandsma Instituut, Nijmegen (27/01/2005 - 30/01/2005)
 • 'Het hemelse Jeruzalem (Apoc.20-22): functie van het beeld in Hadewijchs 'Visioenen' , gastcollege in het kader van het vak 'Bijbel en Literatuur' (prof. Lernout), UIA (28/01/1997 - 28/01/1997)
 • Lezing 'Lied 40' op 'Hadewijch op 'Door onwerelds licht gevoed. Een poëtisch avondprogramma rond Hadewijch' (Letterenhuis, Antwerpen) (28/01/2017 - 28/01/2017)
 • Lezing 'Minne', festival 'Terug naar het begin 2010: Een verlangen naar liefde', Groningen (28/01/2010 - 29/01/2010)
 • Lezing 'Hadewijch & Beatrijs' (Drongen, Zomerweek Mystieke Literatuur 2018) (28/01/2018 - 28/01/2018)
 • Interview door Joop van der Elst over Hadewijch, Visioen 6 (https://soundcloud.com/joopvanderelst/veerle-fraeters-hadewijch-visioen-6) (28/01/2018 - 28/01/2018)
 • Interview met Joop van Elst van Evangelische Omroep-NL n.a.v. de publicatie van Hadewijch, Liederen (28/01/2009 - 28/01/2009)
 • 'Past Masters: Hadewijch', Hengelo, in het kader van de lezingenreeks ‘Past Masters. De betekenis van grote denkers en doeners voor deze tijd', Thomas More Academie (29/01/1996 - 29/01/1996)
 • lezing 'Nuwe en out in de Liederen van Hadewijch', Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (30/01/2008 - 30/01/2008)
 • Lezing 'Hadewijch over de minne' in de lezingenreeks 'Donderse denkende dames' van het Masereelfonds i.s.m. Gemeenschapscentrum Ten Noey (31/01/2013 - 31/01/2013)
 • lezing 'Horen, zien en spreken. Religieuze ervaring en autoriteit in het Visioenenboek van Hadewijch (ca. 1250)', Koepellezing ‘Religieuze cultuur en literatuur’ in de masteropleiding van het Utrechts Centrum voor Middeleeuwse Studies (31/01/2007 - 31/01/2007)
 • 'Tekst en beeld in Visioen 9 van Hadewijch', lezing voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (02/01/2005 - 02/01/2005)
 • Lezing 'Hadewijch over de mystieke liefde', Stuivenberglezing Wortegem (02/01/2020 - 02/01/2020)
 • Lezing 'Hadewijch over de minne' (Utrecht, Insipiratiedag Graalbeweging) (03/01/2018 - 03/01/2018)
 • 'Past Masters: Hadewijch', Den Haag, in het kader van de lezingenreeks ‘Past Masters. De betekenis van grote denkers en doeners voor deze tijd', Thomas More Academie (03/01/1996 - 03/01/1996)
 • Interview met componist Wim Henderickx voor de docu-film 'Complete Surrender' (https://filmfreeway.com/CompleteSurrender- (03/01/2018 - 03/01/2018)
 • 'De muziekallegorie in Ruusbroecs ‘Van seven trappen’', lezing voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (03/01/2003 - 03/01/2003)
 • lezing 'Eucharisie en het innige leven in Jan van Ruusbroecs ‘Spiegel der eeuwigher salicheit’, Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (04/01/2006 - 04/01/2006)
 • lezing 'Hadewijch', Ignatiushuis, Amsterdam (04/01/2009 - 04/01/2009)
 • 'Religieuze vrouwen in de middeleeuwen', 'De Visioenen van Hadewijch', 'De Strofische gedichten van Hadewijch', 'De alchemistische tekstoverlevering', tweemaal vier gastcolleges voor studenten en docenten Neerlandistiek, in het kader van Socrates (04/01/1996 - 16/01/1996)
 • 'Mystieke Visioenen', gastcollege voor de vakgroep Nederlands in het kader van de jaarlijkse Utrecht-Antwerpenweek (uitwisseling van docenten) (04/01/1998 - 04/01/1998)
 • Lezing 'Hadewijch' voor de Eckhart-leesgroep Waasmunster (05/01/2013 - 05/01/2013)
 • Lezing 'Hadewijch over de liefde', Lezingenreeks ‘De kracht van de stilte’, Bonheiden (05/01/2020 - 05/01/2020)
 • 'Schrijven over het onzegbare. Literatuur en mystiek bij Hadewijch', Antwerpen, in het kader van ‘Spectrum’, lezingenreeks georganiseerd door ACTUA vzw. (05/01/2001 - 05/01/2001)
 • Mechtild van Maagdenburg, lezing voor de Studiegroep Nederlandse en Rijnlandse mystiek, Tienen (05/01/2004 - 05/01/2004)
 • Inleiding op de persvoorstelling van het boek 'Hadewijch, De minne is wonderzoet in al haar stormen' (Leuven: Uitgeverij P, 2002) (05/01/2002 - 05/01/2002)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • lid adviesraad Deltareeks Nederlandse Klassieken (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ) (01/01/2004 - 01/01/2007)
 • lid Academische Raad UCSIA (01/01/2012 - 01/01/2017)
 • Lid van Mystical Theology Network (Oxford) (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Lid van de Algemene Vergadering van het CBN – Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Lid Society for the Study of Christian Spirituality (John Hopkins University, Baltimore) (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Titus Brandsma Instituut Nijmegen (01/01/2019 - 01/01/1970)
 • Lid Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Titus Brandsma Instituut Nijmegen 01/01/2019 (01/01/2020 - 01/01/1970)
 • Lid stuurgroep Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (01/01/1998 - 01/01/2006)
 • Lid Sophia. Belgisch Netwerk voor Genderstudies (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde (Leiden) (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • Lid Iconology Research Group (Leuven) (01/01/2006 - 01/01/1970)
 • Lid Babel. Belgische Associatie voor de Studie van Religies (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • Lid Stuurgroep Vlaamse Vereniging Mediëvistiek (01/01/2014 - 01/01/2019)
 • Lid van de Raad van Bestuur van het CBN – Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Lid Koninklijke Academie Voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent) (18/01/2019 - 18/01/2019)

9. Andere

 • publicatie 'De Middeleeuwen in honderd artikelen', red. Bart Besamusca, Dirk Coigneau, Veerle Fraeters, Dirk Geirnaert, Johan Oosterman en Remco Sleiderink, augustus 2003, e-publicatie: http://www.dbnl.org/letterkunde/middeleeuwen/artikelen/ (01/01/2003 - 01/01/2003)
 • Co-ordinator werkgroep ‘Hadewijch’ van het internationale NWO-project 'The Circulation of Dutch Literature’ (2012-2015) (01/01/2013 - 31/01/2015)
 • Dramaturg 'Revelations' in opdracht van Muziektheater Transparant: script, advies aan betrokken kunstenaars en regisseur (15/01/2016 - 21/01/2017)
 • co-initiatiefnemer en co-organisator 'Die minne es al - klein Hadewijchfestival', 8 culturele evenementen, i.s.m. deSingel, KANTL, Poëziecentrum, Letterenhuis (21/01/2017 - 18/01/2017)
 • Essay 'Mystiek: van marge naar centrum?', in: Wetenschappers blikken vooruit, brochure Tien jaar UCSIA (27/01/2013 - 27/01/2013)
 • Essay 'Minne', Verildis Reeks 1, Groningen, Stichting Groninger Kerken, 2010. (11pp.) (28/01/2010 - 28/01/2010)
 • zangopname van 10 souterliedekens voor de CD-rom 'Repertorium van de Middelnederlandse lyriek' (Meertensinstituut) (28/01/2001 - 28/01/2001)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Docentenuitwisseling met de Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest (Erasmus code: HU BUDAPES10): ontwikkeling en participatie (01/01/2013 - 01/01/2015)
 • Co-promotor van de Buitenlandse Francquileerstoel 2013-14 voor Victor Stoïchita (Fribourg). Hoofdaanvrager UCL, i.s.m. ULiège, ULB, UA, KUL, (01/01/2013 - 30/01/2014)
 • Erasmus Mundus EMPTL, one-year Master's programme 'European Mystical Philosophy, Theology and Literature'. (niet toegekend) (05/01/2019 - 05/01/2019)

3. Andere

 • Tenure review for Harvard University, Faculty of Arts and Sciences, German Medieval Studies and Religious Studies(Racha Kirkosian) (18/01/2020 - 31/01/2020)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • Directeur Ruusbroecgenootschap (01/01/2015 - 01/01/2020)