Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

  • Vast Commissielid NWO MAGW veni-subsidieronde 2011 (opstellen van adviezen voor voorselectie en voorselectie zelf; beoordeling van referentencommentaren en reacties daarop; houden van interviews; prioritering; gebiedsbrede prioritering) (01/01/2011 - 31/01/2012)
  • Frequent fungeren als jurylid/referent bij subsidieprojecten die door Leidse collega's worden ingediend/contactpersoon en expert bij door niet-Leidse collega's ingediende subsidieprojecten (01/01/1999 - 11/01/2012)
  • Expert NVVB-commissie Internationaal privaatrecht (01/01/2004 - 31/01/2007)

6. Wetenschapscommunicatie

  • Doorlopend verzorgen van Post-Academische cursussen over actualiteiten Ipr (cursussen voor bedrijfsjuristen, advocaten, overige) (18/01/1999 - 11/01/2012)

9. Andere

  • Medewerker redactie Nederlands Tijdschrift Europees Recht (rubriek "Europees internationaal privaatrecht") (van 2007 tot 2014) (01/01/2007 - 11/01/2012)

Internationalisering

3. Andere

  • Advisering bij opzet master jeugdrecht Universiteit Leiden (in bijzonder voor wat betreft ipr) (01/01/2011 - 11/01/2012)
  • Voorbije jaren: zeer diverse en talrijke commissies en besturen Universiteit Leiden, meermaals als secretaris (01/01/1999 - 11/01/2012)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

  • Visitatie Universiteit Leiden, panellid (als docent Universiteit Leiden) bij onderwijsvisitatie (01/01/2010 - 11/01/2012)