Grootte-effecten in mesocopische monsters van verdunde magnetische legeringen. 01/10/1999 - 30/06/2000

Abstract

De inhomogene opsplitsing van de spin-energieniveaus van onzuiverheden in mesoscopische stalen zal onderzocht worden. De polykristallijne structuur van mesoscopische stalen van verdunde AuFe legeringen zal in rekening gebracht worden. De invloed van de door het oppervlak geïnduceerde anisotropie op de lineaire magnetische susceptibiliteit zal worden bestudeerd. Voor een goede interpretatie van de experimenten aan het anomale Hall-effect in mesoscopische stalen van verdunde magnetische legeringen, zal de magnetisatie van de spin van de onzuiverheid geanalyseerd worden voor verschillende geometrieën en als een functie van de temperatuur bij arbitraire magneetvelden. Gebruik makend van het formalisme van de Boltzmannvergelijking, zal de grootte-afhankelijkheid van de transportcoëffinciënten (resistiviteit, thermokracht) in verdunde magnetische legeringen bestudeerd worden voor verschillende vormen van mesoscopische stalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)