Wil Meeus

Pedagoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut

Academische loopbaan

Erkend klinisch psycholoog

Erkenningsnummer 691116658  < www.compsy.be >

Ingeschreven in de permanente federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, visumnummer 261124

Uitgeoefende opdrachten

2007-2017: Docent, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW)/Antwerp School of Education (ASoE), Universiteit Antwerpen

2003-2007: Mandaatassistent, Interdisciplinaire Vakgroep Lerarenopleiding (IDLO), Vrije Universiteit Brussel

2001-2003: Praktijkassistent, Interdisciplinaire Vakgroep Lerarenopleiding (IDLO), Vrije Universiteit Brussel

1994-2003: Lector pedagogische wetenschappen, Departement Lerarenopleiding, Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

Initiële Lerarenopleiding Secundair Onderwijs – groep 1
Initiële Lerarenopleiding Lager Onderwijs
Voortgezette Lerarenopleiding Buitengewoon Onderwijs
Dienst Studentenzaken & Sociale Voorzieningen

Diploma's

Getuigschrift van de opleiding ‘Het hart van coaching. Fundamenten voor coachen vanuit de gestaltvisie’, Instituut voor Communicatie, Kortrijk, november 2016

Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, 16 mei 2006

Proefschrift: Het portfolio als professioneel gericht eindwerk. Een onderzoek binnen de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs. Promotor: Prof. dr. Linda Van Looy (VUB), Copromotor: Prof. dr. Peter Van Petegem (UA)

Doctoraatsopleiding in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, juli 2003

Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van psychotherapie, optie: ontwikkelingsgerichte psychotherapie, Universiteit Gent, 2000

Seminariewerk: Stressweerbaarheidstraining in meervoudig perspectief; een onderzoek naar de noodzaak van doelgroepdifferentiatie bij hogeschoolstudenten, Promotor: Prof. dr. Caroline Braet

Certificaat van Pedagogische Bekwaamheid, Centrum voor Professionalisering in het Katholiek Hoger Onderwijs, Anderlecht, 1996

Eindwerk: De praktijkschok: een kritische reflectie na twee jaar beroepservaring

Geaggregeerde voor het onderwijs in de Psychologie en de Pedagogische Wetenschappen, richting: Sociaal Agogische Vakken, Universiteit Gent, 1994

Aggregatiestage: Pedagogisch Hoger Onderwijs, H. Pius X-Instituut, Antwerpen

Licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, richting: Sociale Agogiek, Universiteit Gent, 1994

Pedagogische stage: Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, De Werf, Gent
Sociaal-agogische stage: Buurtwerk, Wilrijk
Licentiaatsverhandeling: Participatie in het lokaal sociaal-cultureel beleid; de nieuwe raden voor cultuurbeleid, Promotor: Dr. Dirk Van Damme

Kandidaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, richting: Pedagogiek, Rijksuniversiteit Gent, 1991

Pedagogische stage: Lagere Oefenschool van de RUG, Gent
Orthopedagogische stage: Leefgroepbegeleiding kinderen met gedragsproblemen, Begeleidingscentrum Dennenhof, Gooreind-Wuustwezel

Secundair Onderwijs, Latijn-Wetenschappen, Sint-Stanislascollege, Antwerpen, 1988