Wilfried De Backer

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)

Expertise

  • Diagnostisch slaaponderzoek. Evaluatietechnieken van de bovenste en de lage luchtwegen bij astma en COPD en het opzetten van klinische studies bij bronchuscarcinoom.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.