Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • Lid sollicitatiecommissie Tenure Track BOF-professor, FLW (aanwerving Bence Nanay, vanaf okt. 2010) - Onderzoeksraad UA (01/01/2009 - 30/01/2009)
 • Laudatio emeritaat Johan Taels, slotlezing Conferentie rond Kierkegaard, Herfstsymposium Wijsbegeerte, DR Wijsbegeerte UAntwerpen (02/01/2017 - 02/01/2017)
 • Inleiding: Gasctollege Roger Scruton, Morality and the Sacred. Faculteit Rechten, Gastcollege, Ethiek (08/01/2017 - 08/01/2017)
 • Panel gastcollege Personen & Familierecht, 'Euthanasie: de praktijk vandaag'. Met senator Vankrunkelsven en Dr. M Desmet (10/01/2017 - 10/01/2017)
 • Organisatie Lezing S. Bachir Diagne, 'Filosoferen in de Islam?', Centrum Pieter Gillis (15/01/2017 - 15/01/2017)
 • Organisatie Herfstsymposium 'In de schaduw van Leviathan. Thomas Hobbes vandaag.' + eigen lezing (17/01/2005 - 17/01/2005)
 • Interview studentenblad 'Dwars': Moeder, waarom dopen wij?' (18/01/2013 - 18/01/2013)
 • Panel-lezing & gesprek 'Ethische aspecten van orgaandonatie' (met Prof. Dr. Ysebaert), UZA (19/01/2006 - 19/01/2006)
 • Promotor Doctor Honoris Causa Raimond Gaita. Laudatio (29.04) - Lezing inleiding (27.04) - Moderator Seminarie (28.04) - Inleiding (Film, 28.04 MUHKA) (27/01/2009 - 29/01/2009)
 • Lezing 'Ethische aspecten van zorg om Alzheimer-patiënten' - nav 'Verdwaald in het geheugenpaleis', + panelgesprek met cineaste Clara Van Es, Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven (30/01/2010 - 30/01/2010)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Referee voor VENI-projecten rond Moderne wijsbegeerte en hedendaagse emotie-theorie voor NWO Nederland (01/01/2004 - 30/01/2008)
 • Lid beoordelingscommissie Cult4, FWO (na sollicitatie) (01/01/2012 - 31/01/2015)
 • 3de mandaat als stemgerechtigd lid Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (01/01/2014 - 31/01/2018)
 • Lid adviesraad wetenschappelijk tijdschrift "Ethiek en maatschappij" (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Lid jury 'Prijs wetenschappelijke Stichting', Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen en Kunsten, 2014 (01/01/2014 - 31/01/2014)
 • Advies referee voor ZonMW (Nederland), project rond Medische ethiek (01/01/2010 - 30/01/2010)
 • Lezing & panelgesprek: 'Euthanasie in België: de rol en retoriek van de onderzoeksjournalistiek' (08/01/2014 - 08/01/2014)
 • Kamercommissie Justitie, Debat wetswijziging Abortus. Uitgenodigd als expert. (13/01/2018 - 13/01/2018)
 • Uitnodiging als expert door Federaal Parlement, België, Kamercommissie nav Wetsvoorstel fertiliteitsgeneeskunde en anonieme gametendonatie (24/01/2015 - 24/01/2015)
 • Adviesverlening CEDER werkgroep (CD&V), Euthanasie: tussen wet en praktijk (27/01/2016 - 27/01/2016)

2. Klinische dienstverlening

 • Lid van het Ethisch Comité KLINA, Brasschaat (Kliniek Noord-Antwerpen). Einde mandaat onbepaald (30/01/2010 - 30/01/2013)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Vast lid Redactie Tijdschrift voor Filosofie - geen einddatum mandaat (01/01/2005 - 30/01/2015)

4. Organisatie congressen en workshops

 • co-promotor (met H. De Dijn en M. Moors (KUL)) contactfora en fellowship VLAC (Brussel) rond G. Boros (Budapest), 'The Science of the Emotions in 17th and 18th Century Philosophy' (01/01/2005 - 30/01/2006)
 • Organisatie (met Walter Van Herck) lezingenreeks UCSIA: 'Zijn er grenzen aan het Darwinistische wereldbeeld?' Met internationale sprekers + seminaries nadien (01/01/2007 - 20/01/2008)
 • co-organisator International workshop at Princeton University (VS), "From sympathy to empathy", Centre for the Study of Scottish Philosophy, Princeton (02/01/2012 - 04/01/2012)
 • Conference Director en co-organisator (with Bence Nanay & Petra Van Brabandt): International Workshop 'From Sympathy to Empathy. Hume and Beyond', with FWO-Flanders Funding (02/01/2011 - 03/01/2011)
 • Academisch verantwoordelijke UCSIA Studiedag: 'Prenatale diagnose, zwangerschapsafbreking en zorg om het beginend leven.' + eigen lezing, Hof van Liere, UA (02/01/2006 - 02/01/2006)
 • Organisator + introduction Pieter Gillislezing 2016. Joanne Paul, 'Utopia. A Republic of Letters' (03/01/2016 - 03/01/2016)
 • Organisator and co-director '37th Hume Conference', org. International Hume Society & Centre for Ethics, UA. Sponsored by FWO, University of Toronto, University of Antwerp (06/01/2010 - 10/01/2010)
 • Academisch verantwoordelijke UCSIA-studiedag, 'Van stamcel-onderzoek tot eiceldonatie. Naar een commercialisering van het vrouwelijk lichaam?' + eigen lezing en moderator panelgesprek, Hof van Liere, UA (08/01/2007 - 08/01/2007)
 • Co-Director (with James Harris, Eric Schliesser) 5th Norh Sea Seminar in Early Modern Philosophy, University of St. Andrews, Scotland (10/01/2014 - 11/01/2014)
 • Co-director (met Erik Myin) van International Workshop 'Understanding Human Morality. Biological Explanations of Human Nature' (met steun van het FWO), Hof van Liere, UA (11/01/2009 - 11/01/2009)
 • International Workshop "On Shame", Centre for Ethics, University of Antwerp (organised with Liesbet vanhaute), with international keynotes by Anik Waldow (Sydney), Julien Deonna (Geneva), Raffaele Rodogno (Aarhus) (11/01/2012 - 11/01/2012)
 • Co-Director 'Annual Early Modern Philosophy North Sea Conference 2010'. 'Moral Psychology in the Scottish Enlightenment', joint-venture with Ghent University and University of St Andrews, Antwerp University, Stadscampus (12/01/2010 - 13/01/2010)
 • Director (ism Jan de Lepeleire, KULeuven en UCSIA) Conference '15 year euthanasia in Belgium: Voices from Abroad'. Stadscampus Universiteit Antwerpen (15/01/2017 - 17/01/2017)
 • Organisatie avondlezing + besloten seminarie rond R. Cohen-Almagor (Univ of Hull), 'The Right to Die with Dignity. An Argument in Ethics and Policy'. Introduction Lecture + moderator seminar (23/01/2014 - 24/01/2014)
 • Org en inleiding Pieter Gillislezing 2015. Dirk Collier, Vredespaden. Tolerantie in een geglobaliseerde wereld. & Herman Van Rompuy, respondent (26/01/2015 - 26/01/2015)
 • Director FWO-sponsored Conference: 'Religion and Morality: Hume and His context'. University of Antwerp (28/01/2015 - 29/01/2015)
 • Organisator 'Lentesymposium Departement Wijsbegeerte', Moraal en religie in de Verlichting, met deelname eigen lezing (29/01/2014 - 29/01/2014)
 • Lid scientific Committee en co-organisator 'Reasons of Love', International Conference, Catholic University of Louvain (HIW), with FWO-Flanders funding (30/01/2011 - 01/01/2011)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Wetenschappelijke adviescommissie bij de vertaling van D. Hume, 'A Treatise of Human Nature' (Van Holthoon), op vraag van Uitgeverij Boom. 5 tal bijeenkomsten Prinsengracht, A'dam + Mail-advies (01/01/2006 - 30/01/2007)
 • Opinie op vraag bij artikel: 'Omstreden euthanasiezaken in België', in Relevant, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde, p. 5 (01/01/2015 - 01/01/2015)
 • Interview Magazine 'Universiteit Antwerpen': 'Menselijk lichaam is ethisch niet neutraal', p. 37 (01/01/2013 - 01/01/2013)
 • Lezing voor de organisatie 'Actueel leven en denken': 'Euthanasie en menselijke waardigheid'. De Singel, Antwerpen (02/01/2015 - 02/01/2015)
 • Interview weekblad Tertio: 'Contextloos individu wordt steeds meer de standaard' (02/01/2014 - 02/01/2014)
 • Lezing internationale manifestatie 'Peace is the Future (Sant'Egidio)', panel 'Dignity of Life' (08/01/2014 - 08/01/2014)
 • Interview BBC Radio, World, Euthanasia for Children in Belgium (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Interview BBC TV World News, Jon Sopel, Euthanasia for Children (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Lezing + deelname panel, 'Euthanasie en Levenseindezorg', KULeuven (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Lezing: 'De ethische dimensie van de verhouding tussen fiscus en belastingplichtige'. Lezing op viering 50 jaar VABF, Gent, NTG (13/01/2013 - 13/01/2013)
 • Lezing 'Autonomie en 'informed consent. Ethische reflecties', voor de Geneeskundige Dagen van Antwerpen, Universiteit Antwerpen (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Openingslezing congres: "15 year of Euthanasia in Belgium: Voices from Abroad', Openingslezing in Nederlands: ''Stille stemmen. Reflecties over 15 jaar euthanasie in België'. UCSIA, Stadscampus, universiteit Antwerpen (15/01/2017 - 15/01/2017)
 • Lezing: 'Silmone Weil: het absoluut goede als geleefde waarheid', Spirituele dagen, bezinningscentrum Zevenbergen, Ranst. (17/01/2018 - 17/01/2018)
 • ‘Levensmoeheid en euthanasie: hoe ga je er mee om?’, lezing voor org. Denken en delen, een vereniging van verpleegsters en medische zorgverleners, Antwerpen. (19/01/2016 - 19/01/2016)
 • Lezing voor Actua, Lezingencyclus: 'Hume over bijgeloof, enthousiasme en ware religie'. (20/01/2014 - 20/01/2014)
 • Invited expert National Parliament, Belgium, Commission of the Senate on ‘Anonymous Sperm Donation and Fertility Medecine: ethical and legal perspectives’. (24/01/2015 - 24/01/2015)
 • Interview, 'Durf tegendraads te zijn". Electronische brief Vereniging van onderzoeksjournalisten (VVOJ), Vlaanderen & Nederland (27/01/2014 - 27/01/2014)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Sinds 2006 lid van het nationaal (Belgisch) Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Deelname aan 2 sub-commissies, rond 'commercialisering van het lichaam' en 'orgaandonatie bij wilsonbekwame patiënten'. Substantiële bijdrage aan eindrapporten (01/01/2006 - 30/01/2014)

9. Andere

 • Voorzitter FWO exportcommissie Cult5, in opvolging van voorzitterschap Cult4 (01/01/2015 - 31/01/2018)
 • Interview, KNACK. Hanne Renard, ‘Gaan we te laks om met euthanasie bij psychisch lijden?’, Knack, 1 november, 2017 (01/01/2017 - 01/01/2017)
 • 'Genetische testen en de maakbaarheid van de mens', Lezing. org. 'De maakbare mens', 'De liberale vrouwen', 'Willemsfonds', Berchem (03/01/2008 - 03/01/2008)
 • Interview Kerk&Leven: 'Niet alles moet leuk zijn.' reflectie over lijden en spiritualiteit, p. 12 (05/01/2014 - 05/01/2014)
 • Lezing Background educations: David Hume: Van scepticisme tot menselijke natuur, Mechelen. (05/01/2017 - 05/01/2017)
 • Referaat en panelgesprek, 'HIV positiviteit en sexueel risicogedrag', Eenheidsdag Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen), Wilrijk (06/01/2008 - 06/01/2008)
 • 3 lezingen 'Zorg om het levenseinde', voor Netwerken palliatieve zorg Turnhout & Limburg. in Geel, Hasselt, Alden Biesen (07/01/2009 - 24/01/2010)
 • Lezing: Euthanasie: zijn er grenzen aan de zelfbeschikking? UCSIA Algemene Vergadering. Causerie (08/01/2016 - 08/01/2016)
 • TV Interview, De Afspraak, VRT - 15 jaar euthanasiewet (met senator JJ. De Gucht) (10/01/2017 - 10/01/2017)
 • Debat: "Euthanasie", met ere-senator Jeanine Leduc, Universiteit HASSELT, org. VLD jongeren (11/01/2018 - 11/01/2018)
 • 'Transhumanisme: wensdroom of nachtmerrie?', Lezing reeks 'De droom van Prometheus', Volwassenvorming VC Mozaïek, Kortrijk (17/01/2008 - 17/01/2008)
 • Gastles, 'Ethiek en euthanasie', Lesmarathon 5de jaar Grieks-wetenschappen/wiskunde, HHART Instituut Heverlee (19/01/2018 - 19/01/2018)
 • Lezing Background Educations: 'Rousseau en de paradox van het moderne zelf', Mechelen (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • Studiedag: 'Passies en Rede in de Schotse Verlichting.' 2 lezingen, School voor Comparatieve filosofie, Antwerpen. (21/01/2017 - 21/01/2017)
 • Lezing 'Naastenliefde en verplichte solidariteit', HIVSET Turnhout. Op uitnodiging (24/01/2017 - 24/01/2017)
 • Lezing 'De zorgethiek in de kliniek. De principes voorbij.' Lezing studiedag 'Multi-disciplinariteit. Wie helpt?', org. Ziekenhuis Oost-Limburg, Alden Biesen (27/01/2007 - 27/01/2007)
 • Interview, 'Wat betekent het mens te zijn?', TERTIO, 920, 27.09.17 (interview door Frederique Vanneuville) (27/01/2017 - 27/01/2017)
 • Lezing en moderator discussie studiedag 'Risicomanegement en sexualiteit', org. Sensoa en Vlaams Parlement, Brussel (Gebouw van het Vlaams Parlement) (30/01/2007 - 30/01/2007)
 • Wetenschappelijk comité conferentie The Radical Enlightenment: The Big Picture and its Details' (VUB) (FWO aanvraag 2013) (31/01/2012 - 31/01/2012)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Gekozen tot lid Executive Committee International Hume Society, verlenging mandaat (01/01/2015 - 31/01/2018)
 • Bijwonen workshop nav publicatie: Andrew Sabl, Hume's Politics. London University, Stewart House (14/01/2014 - 14/01/2014)

3. Andere

 • Lid executive committee Hume Society (bij anonieme voordracht en verkiezing door alle leden) (01/01/2012 - 01/01/2015)
 • Book manuscript reviewer, Oxford University Press, J. Taylor, Reflecting Subjects (published 2015) (01/01/2013 - 30/01/2013)
 • Peer review NCN, Science Centre Poland, research project ethics & theology project (02/01/2015 - 03/01/2015)
 • Org. Workshop "Hume's Second Enquiry'. Center for Ethics, University of Antwerp/ Department of Philosophy, University of William&Mary. Williamsburg, Virginia (05/01/2018 - 06/01/2018)
 • Panel chair EACME conference, '50 years of Bioethics', KULeuven, 8 - 10 september, 2016 (08/01/2016 - 08/01/2016)
 • Organisatie Internationaal Congres: 'Is Religion Natural?', CPG/Center for Ethics, University of Antwerp (31/01/2018 - 02/01/2018)