Full bibliography

Tijdschriftartikels  

Van Bockhaven, W.;  Matthyssens, P.; Vandenbempt, K. (2015), Drivers of institutional innovation in networks: Unleashing the innovation potential of domesticated markets. Journal of Business and Industrial Marketing. (forthcoming)

Van Bockhaven, W.;  Matthyssens, P.; Vandenbempt K. (2015), Empowering the underdog: Soft Power in the Development of Collective Institutional Entrepreneurship in Business Markets. Industrial Marketing Management. (forthcoming)

Van Bockhaven, W.;  Matthyssens, P .;   Vandenbempt, K . (2013), Structural Antecedents of Institutional Entrepreneurship in Industrial Networks: A Critical Realist Explanation. Industrial Marketing Management. 42(3), pp.405-420.

Van Bockhaven Wouter, Vanleke Lesley (2013). Wie is klaar voor loopbaanspiralen? HR square: gids voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid, p. 97-99.

Van Bockhaven, W. (2010); De rol van carrièremodellen: loopbanen tijdens en na de crisis. HR square: gids voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid, 88; 32-33.

Onderzoeksrapporten  

Matthyssens, P.; Van Bockhaven, W. (2011). Patiëntgerichte waardecreatie door personalized medicine en innovatieve diagnostica in de Belgische gezondheidszorg. pp. 151

Vandenbempt, K.; Matthyssens, P.; Van Bockhaven, W. (2010). De metaalindustrie in 2015: Een perspectief op de metaalindustrie in Nederland en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de voorraadhoudende metaalhandelaar. pp.32

Academische congressen  

Van Bockhaven, W., Vanderstraeten, J. (2012). The effectiveness of entrepreneurial development and network strategies under multilevel environmental uncertainty for young technology-based firms. Paper presented at the 32nd Strategic Management Society Annual International Conference: Strategy in Transition. Prague, October 2012.

Van Bockhaven, W., Matthyssens, P. (2012). Between policy and management: Pathways and drivers for shared value creation in healthcare. Paper to be presented at the 28th IMP Conference. Rome, September 2012. 

Van Bockhaven, W., Matthyssens, P. (2011). Instrumental Multi-Stakeholder Theory as a New Paradigm for Value Creation Strategy: Relationship Marketing. Paper presented at the 31st Strategic Management Society Annual International Conference: Strategies for A Multipolar World. Miami, November 2011.

Van Bockhaven, W., Matthyssens, P. (2011). Integrating instrumental stakeholder and relationship marketing theory: value creation from a multi-stakeholder perspective in the Belgian healthcare market. Paper presented at the 1st Interdisciplinary Conference on Stakeholders, Resources and Value Creation. Barcelona, June 2011.

Van Bockhaven, W. , Segers, J. ,  & Henderickx, E .  (2010). Career anchors, protean and boundaryless career attitudes, and career success. Paper presented at the "Dynamics of contemporary career success" symposium at the 2010 Society for Industrial and Organizational Psychology conference, Atlanta, April, 2010.

Andere congressen & events  

Van Bockhaven, W. (2014), Een job kiezen en je eigen talenten managen: de Uantwerpen CareerCoach. Universiteit Antwerpen Talent Forum 2014, 19/2/2014.

Van Bockhaven, W. (2013), From building a valuable reputation to value from reputation.AMS Workshop ‘How can reputation drive sustainable growth?’, September 25th 2013.

Vanleke, L., Van Bockhaven W. (2013), Become A Protean Career Architect. "Re:think Work = Play?". Congrescentrum Ter Elst, Edegem, March 8th 2013.

Matthyssens, P ., Van Bockhaven, W. (2013),   Strategic Innovation in a New Perspective: From internal alignment over value chain alignment to institutional entrepreneurship. Presented at Faculty of Applied Economics 1st Business Update Session. Antwerp, March 7th 2013.

Henderickx, E.   , Van Bockhaven, W. (2012). Organizational Ambidexterity and Contemporary Careers: What are Today's Challenges as a 'Magnet' Hospital? Gepresenteerd op de Think Magnet studieavond van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, 13 juni 2012.

Van Bockhaven, W. (2012). De UA CareerCoachTM : Loopbaanbegeleiding gebaseerd op jouw waarden en attitudes. Gepresenteerd op de officiële voorstelling van de Antwerp Doctoral School Adviesraad. Antwerpen, 16 april 2012.

Van Bockhaven, W. (2011). Blended learning via Blackboard: Management en Organisatie. Gepresenteerd op de KDG studiedag Blended Learning. Antwerpen, 22 maart 2011.

Work-in-progress  

Van Bockhaven, W.;  Matthyssens, P. (2013), Enabling institutional design: pathways and drivers to mobilize stakeholders for shared value innovation in healthcare. Submitted to Industrial Marketing Management.

Cassimon, D.; Van Bockhaven, W.; Engelen, P.J.; Matthyssens, P. (2015), A real options approach to strategic innovation.

Van Bockhaven, W.; Vanderstraeten, J. (2015), In pursuit of strategic entrepreneurship performance: The role of environment, effectuation and network strategies.

Van Bockhaven, W.; Matthyssens, P.; Kenis, P. (2015), Towards a mid-range theory of network design: A configurational explanation of the institutional effectiveness of multilevel innovation networks (QCA study).

Van Bockhaven, W.; Segers, J. (2015), An investigation into the attitudes, values and contextual determinants of entrepreneurial intention.