Yves Pepermans

Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen

Foto ID

Volg Yves op

Over Yves Pepermans

Yves Pepermans (1988) is onderzoeker aan het departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij deel uitmaakt van de onderzoeksgroep Media, Policy & Culture .Hij bezit een bachelor in de Politieke Wetenschappen (2009) en een Master in de Vergelijkende en Europese Politieke Wetenschap (2010). In april 2015 promoveerde hij met het proefschrift ‘Manufacturing Climate Consent. From a depoliticized consensus to politicized debate’.Zijn onderzoek spitst zich toe op het snijvlak tussen democratie, ideologie, ecologie, media en burgerschap en werd gepubliceerd in tijdschriften zoals Energy Policy en Environmental Communication

In zijn doctoraat onderzocht hij de spanning tussen depolitisering en politisering in discours over klimaatverandering. Draagt nieuws over klimaatverandering bij tot een breed democratisch debat, dat gekenmerkt wordt door ideologisch pluralisme? Wat zegt die klimaatberichtgeving op haar beurt over de ideologische preferenties van media en de staat van het mediapluralisme in het Vlaamse krantenlandschap? Daarnaast onderzoeken we ook wat burgers denken en voelen over het idee van klimaatverandering en hoe dit zich verhoudt tot hun (politieke) betrokkenheid met het thema. Op basis van de bevindingen ijvert hij voor een herpolitisering van het klimaatdebat, waarin klimaatverandering als spiegel fungeert om het bestaande te herdenken en op die manier als katalysator voor sociale verandering werkt. Dit is niet alleen bevorderlijk voor democratisch debat, maar ook voor politiek engagement met betrekking tot de kwestie.

Daarnaast deed hij ook onderzoek naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid van windenergie. In het rapport ‘Wie wind zaait, zal storm oogsten?’ stelt hij vast dat aan de basis van locatieconflicten bij de inplanting van windturbines, een uiteenlopende beeldvorming van de landschappelijke inpasbaarheid van de windturbines ligt. Ook het besluitvormingsproces betrekt mensen te laat en schept te weinig lokaal vertrouwen en voordelen. Vanuit die diagnose werden 25 aanbevelingen voor een meer participatieve ontwikkeling van windenergie gedaan.
 

Zijn publicaties zijn te verkrijgen op verzoek: yves.pepermans@uantwerpen.be 

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • vrijwillig medewerker

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobsstraat 2
S.M.471
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032655396
Fax 032655798
yves.pepermans@uantwerpen.be