Zeynep Kubat (België, 1993) doctoreert in de Filmstudies en Visuele Cultuur aan het Visual and Digital Cultures Research Center (ViDi) van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoeksproject gaat over de democratisering van kunst en visuele cultuur in verschillende screen cultures, met een focus op artistieke documentaires geproduceerd voor televisie. Zij is kunsthistorica van opleiding en heeft geschreven voor verschillende tijdschriften, zoals Knack, rekto:verso, De Witte Raaf en Trigger. Naast haar doctoraatsproject, is zij hoofdredacteur van TYPP (Sint Lucas School of Arts in Antwerpen) redacteur bij FORUM+ (UAntwerpen) en rekto:verso. Zij is bestuurslid van Kunsthal Extra City, en heeft voordien gewerkt in de kunstensector.

Afdeling

Statuut & functies

Assisterend academisch pers.

  • mandaatassistent

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat