Wil je een workshop organiseren rond Aan de slag voor jouw leerlingen en/of collega's? Ontdek hier het aanbod aan workshops en demo's. Ben je nieuwsgierig naar het uitgebreide aanbod van de Universiteit Antwerpen voor scholen? Vind hier wat Campus In-Zicht allemaal te bieden heeft voor jou en je leerlingen.

"Aan de slag geeft mijn leerlingen een concreet beeld van wat ze moeten kunnen in het hoger onderwijs"

Sarah Wielandts, leerkracht Nederlands-geschiedenis, Sint-Lievenscollege Antwerpen

Voor het vak studiekeuzebegeleiding was Sarah Wielandts op zoek naar interessante hulpmiddelen om haar leerlingen van het zesde jaar ASO voor te bereiden op het hoger onderwijs. Hiervoor vond ze concreet lesmateriaal in Aan de slag. Het zelfstudiepakket Academische taalvaardigheid Nederlands zet ze bijvoorbeeld in om leerlingen te laten oefenen in het nemen van notities.

Sarah geeft Nederlands, geschiedenis en een projectuur studiekeuzebegeleiding aan het Sint-Lievenscollege in Antwerpen. Zij staat voor de klas in het vierde, vijfde en zesde jaar ASO en maakt op verschillende manieren gebruik van Aan de slag, voornamelijk tijdens het derde trimester. De leerlingen maken sommige onderdelen (verplicht) individueel. Daarnaast krijgen ze tijd om zelf rond te kijken op de site en die pakketten te doorlopen die hen persoonlijk interessant lijken voor hun verdere studiekeuze: “De leerlingen zijn heel geïnteresseerd in de zelftests en de voorbereidende cursussen die specifiek voor hun richting zijn”.

Zelf notities nemen

In het zelfstudiepakket Academische taalvaardigheid Nederlands gaan de leerlingen aan de slag met de tips om notities te maken. Eerst nemen zij deze klassikaal door, vervolgens werken zij er zelfstandig aan verder. Daarna nodigt Sarah een spreker uit, zoals een docent van de universiteit, om een minicollege te geven. De leerlingen nemen notities tijdens dit college. Achteraf krijgen zij feedback op hun notities van Sarah. Zo weten ze of ze op het goede spoor zitten.

Weten wat er verwacht wordt in het hoger onderwijs

Sarah vindt Aan de slag in de eerste plaats nuttig voor leerlingen die een universitaire opleiding overwegen: “Het geeft hen een concreet beeld van wat ze moeten kunnen en wat er net anders zal zijn in het hoger onderwijs”. Ook de combinatie van documenten en videoclips vindt ze positief. Vooral de videoclips spreken de leerlingen heel sterk aan; langere teksten kunnen hen wel eens afschrikken. Verder biedt Aan de slag voor Sarah concreet lesmateriaal dat de leerlingen individueel en op eigen tempo kunnen verwerken volgens hun eigen interesses en individuele noden.

 

"Met extra activerende verwerkingsopdrachten koppel ik het materiaal in Aan de slag gemakkelijk aan onze eindtermen"

Krista Nuyts, leerkracht Nederlands-Engels, CVO Toekomstonderwijs Hoboken

Al een aantal jaar maakt Krista Nuyts in haar lessen gebruik van de zelfstudiepakketten in Aan de slag. Ze ontwikkelde zelf aanvullende activerende opdrachten rond het aangeboden materiaal in Aan de slag, waardoor de inhoud concreter wordt en de cursisten deze beter kunnen verwerken.

Krista is leerkracht Nederlands en Engels op het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) Toekomstonderwijs in Hoboken, waar volwassenen hun secundair diploma kunnen halen. De zelfstudiepakketten in Aan de slag hebben haar mee geholpen om een extra-curriculaire module ‘Academisch Nederlands’ vorm te geven. Tijdens deze module van 40 uur nemen cursisten onder andere de pakketten ‘Academische taalvaardigheid Nederlands’, ‘Informatievaardigheden’ en ‘Taal en Cultuur voor Toegepaste Taalkunde’ binnen Aan de slag door.

Extra opdrachten zorgen voor betere verwerking van de inhoud

“Ik merkte dat mijn cursisten moeite hadden om de pakketten helemaal zelfstandig door te nemen. Daarom ontwikkelde ik een PowerPoint-presentatie waarmee zij stap voor stap door de pakketten worden geleid en extra opdrachten bij het materiaal uitvoeren. Ik vraag hen bijvoorbeeld om zes gouden tips te noteren om nieuwe woordenschat te verankeren in het geheugen”. Door activerende opdrachten te koppelen aan het materiaal in Aan de slag zorgt Krista ervoor dat de inhoud beter verwerkt wordt.

Koppeling aan eindtermen

Daarnaast maakt ze een concrete koppeling met de eindtermen door te verwijzen naar eigen materiaal uit de lessen of door specifieke opdrachten te geven, zoals het schematiseren van theoretische teksten uit Aan de slag. “Een van de eindtermen is dat de cursisten leren structureren. Met deze opdracht werken ze zowel aan deze vaardigheid als aan het verwerken van de theorie in Aan de slag”.

Zelftesten zorgen voor concreet resultaat

Catharina Vlemincx, Rosita Soelejmanowa, Ayten Gültekin en Chaima El Boudaati (niet op de foto) volgen de module ‘Academisch Nederlands’ omdat zij na deze opleiding graag verder willen studeren.

De combinatie van het zelfstudiepakket met de extra oefeningen helpt hen om een beeld te krijgen van wat er verwacht wordt op de universiteit. Vooral de zelftesten worden als erg nuttig ervaren: “Hierdoor krijg ik een concreet resultaat. Ik zie hoe ik ervoor sta en wat mijn werkpunten zijn”, vertelt Ayten. “Bij een slechte score raak ik extra gemotiveerd om hier harder aan te werken”, vult Rosita aan. “De handleiding en oefeningen van Krista zijn hierbij een fijn hulpstuk, een leidraad die ons op weg helpt”.

 

"Aan de slag helpt mij om leerlingen voor te bereiden op een universitaire opleiding"

Christel Huyssen, leerkracht wiskunde, Instituut Moretus Ekeren

Om haar leerlingen klaar te stomen voor een universitaire opleiding was Christel Huyssen op zoek naar extra wiskundemateriaal. Het online voorbereidingsplatform Aan de Slag bood voor haar een oplossing.

Christel is lerares wiskunde bij het Instituut Moretus in Ekeren. Ze ontdekte dat haar leerlingen soms nog te weinig wiskundige voorkennis hebben voor een universitaire opleiding. “Met name leerlingen die slechts drie uur wiskunde per week krijgen en bijvoorbeeld sociale of economische wetenschappen willen volgen, lopen vaak tijdens hun eerste jaar vast op wiskunde. Voor deze leerlingen bieden wij daarom de mogelijkheid om per week twee uur aanvullende wiskunde te volgen om hen op deze manier beter voor te bereiden. “

Het zelfstudiepakket wiskunde van Aan de Slag hielp haar om de extra wiskundelessen in te richten. “Tijdens het eerste semester heb ik het pakket wiskunde klassikaal gebruikt, vanaf het tweede semester registreren de leerlingen zich zelf op Aan de slag en kunnen zij hier thuis zelf mee aan het werk. Op deze manier kunnen zij op een begeleide manier kennismaken met de zelfstudiepakketten”.

Aan de slag is een goede hulp voor leerkrachten. Ik zou het andere leerkrachten dan ook zeker aanraden”.

 

"Aan de slag biedt een hele waaier aan kant-en-klare oefeningen die gemakkelijk inzetbaar zijn tijdens de les Nederlands"

Mitte Schroeven, leerkracht Nederlands, Sint-Ritacollege Kontich

Met behulp van het zelfstudiepakket ‘Academische taalvaardigheid Nederlands’ in Aan de slag laat Mitte Schroeven haar leerlingen tijdens de lessen kennismaken met academisch Nederlands. “Dankzij dit pakket proeven de leerlingen al eens hoe het er aan de universiteit aan toegaat en kunnen zij beslissen of een academische bachelor iets voor hen is”.

Mitte Schroeven geeft Nederlands aan de leerlingen van het 4de en 6de jaar ASO van het Sint-Ritacollege in Kontich. Tijdens het lesuur begeleid zelfstandig werk binnen het vak Nederlands gaan de laatstejaars op eigen houtje aan de slag met het pakket ‘Academische taalvaardigheid Nederlands’: “Aan de Slag biedt een hele waaier aan kant-en-klare oefeningen die gemakkelijk inzetbaar zijn tijdens de les Nederlands”. Mitte zet het pakket voornamelijk in tijdens de laatste lesweken van het tweede semester. “De leerlingen staan er op dat moment van het schooljaar voor open. Dan hebben ze wel al een idee van de studierichtingen die ze overwegen en ze vinden het interessant om met concreet materiaal uit het hoger onderwijs aan de slag te gaan”.

"Ook voor andere leerkrachten is Aan de slag de moeite waard om eens te bekijken", zegt Mitte. “Ook uw leerlingen kunnen gratis een account aanmaken en gebruikmaken van al het materiaal dat door Aan de Slag ontwikkeld is”.