• Doel: scholieren laten kennismaken met vakinhouden die laagdrempelig aansluiten bij de opleiding wijsbegeerte (andere term voor filosofie)
  • Schoolvak: Filosofie, cultuurwetenschappen, n.c. zedenleer, rooms-katholieke godsdienst, geschiedenis
  • Opleiding: Alle richtingen uit de doorstroomfinaliteit met oog voor reflectie en filosofie

Waarom?

Veel scholieren hebben interesse in filosofie, maar weten niet altijd goed wat het inhoudt of hebben drempelvrees om daadwerkelijk een academische bachelor wijsbegeerte te starten. Dit zelfstudiepakket wil hen, rechtstreeks of via hun leerkrachten, laten kennismaken met vakinhouden die laagdrempelig aansluiten bij de opleiding wijsbegeerte.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten die zich willen voorbereiden op de opleiding wijsbegeerte, evenals voor leerkrachten die filosofie-vakken geven in het secundair onderwijs en/of die filosofische vakinhouden integreren in vakken zoals geschiedenis, godsdienstvakken, talenvakken enz. Het zelfstudiepakket is er tenslotte ook voor mensen die reeds een diploma bezitten en overwegen om de verkorte bachelor wijsbegeerte (het ‘avondprogramma’) te volgen.

Wat komt aan bod?

Het zelfstudiepakket bestaat uit verschillende modules, die je via lees-, denk- en schrijfwerk laten proeven van wat je in het eerste bachelorjaar wijsbegeerte, allemaal kan leren en ontdekken. De eerste module geeft je een korte introductie en licht toe wat filosofische vragen (en antwoorden) precies zijn. Via de vijf vervolgmodules leer je de verschillende subdomeinen van de wijsbegeerte kennen: logica, antieke en moderne geschiedenis van de wijsbegeerte, cultuurfilosofie en ethiek. Niet toevallig zijn dit ook de kernvakken die je in het eerste bachelorjaar zal volgen. De uitleidende module, geeft aan hoe de oefeningen uit het zelfstudiepakket precies aansluiten bij de bacheloropleiding.