AIRbezen Antwerpen 2014

Het AIRbezen-project in 2014 in Antwerpen was een initiatief van prof. Roeland Samson en doctoraatsstudent Jelle Hofman (Bio-ingenieurswetenschappen, UAntwerpen), in samenwerking met enkele bezorgde, maar enthousiaste en vrijwillige Antwerpenaren die elkaar vonden binnen StadsLab2050. StadsLab2050 is een stedelijk laboratorium dat de omslag naar een duurzame stad wil helpen verwezenlijken. De bedoeling van het AIRbezen-project was om via aardbeiplantjes de luchtkwaliteit - meer bepaald de verkeersgerelateerde luchtvervuiling vervat in het rondzwevend fijn stof - in de stad Antwerpen en haar districten in kaart te brengen.

AIRbezen was een echt citizen science project omdat de inwoners van Antwerpen actief deelnamen aan een onderzoeksproject in samenwerking met vrijwilligers uit de stad, en het op deze manier mee stuurden en ontwierpen, en omdat er een sterke wisselwerking was tussen deelnemers en de Universiteit Antwerpen, waarbij de resultaten terugstroomden naar de burgers.