Kaarten AIRbezen

Bij de interpretatie van de kaarten is het belangrijk om te beseffen dat we geen fijn stof alsdusdanig (PM10) opmeten, maar enkel de magnetiseerbare componenten aanwezig in fijn stof. Voor meer info, bekijk het opzet en de analyse van ons project, of bekijk de presentatie van de resultaten.

Overzichtskaart Antwerpen

Detailkaarten districten

Enkel weergave van punten tussen 3-6m (1e verdieping) om hoogte-effect te vermijden.