Ingeven sensordata

Tijdens onze AIRbezen-campagne meten we met alle sensoren tegelijkertijd. Dit omdat een deel van ons onderzoek gaat over de correlatie tussen de verschillende meetmethodes. Idealiter hangen of staan al je sensoren dus ook ongeveer op dezelfde plaats. Het staat je natuurlijk vrij om na de meetperiode opnieuw te gaan meten, of tijdens de meetperiode een extra meetstation op te stellen op een andere plaats en later de resultaten te vergelijken. Meer nog: dat moedigen we ten stelligste aan! Hoe je best meet en hoe je elke sensor opstelt, vind je terug in de specifieke protocollen.

De meetperiode van de AIRbezen-campagne is van 11 maart tot en met 5 april.
Van net na de krokusvakantie tot net voor de paasvakantie dus. De bedoeling is dat jullie allemaal deze data zo strict mogelijk proberen te respecteren.

Voor ons is het hoe dan ook belangrijk om heel specifiek te weten wat, hoe lang en hoe er gemeten is. Vul alle informatie dus nauwgezet in!

Wat vragen we?

Staalnummer: Geef hier de exacte naam van de stalen. Dat wil dus zeggen dat je je schoolcode PLUS de staalnummer hier opschrijft.
Voorbeeld: alcoholdoekjes, staal 1: 19_2140_S_001 AD_1

Locatie: Wees hier zo specifiek mogelijk: tuin- of straatkant, aan de speelplaats, drukke baan, verdieping, …

Datum en uur: Hier vragen we om het uur tot op het kwartier nauwkeurig te geven.

Anomalie: Als er iets gebeurd is met het staal, kan je dat hier aangeven.

Alle stalen buiten de NOX-buisjes stuur je naar Universiteit Antwerpen op, in dezelfde enveloppe (let op, deze moet nog gefrankeerd worden).
De NOX-buisjes mogen naar Buro Blauw, in de gewatteerde enveloppe (ook hier frankeren).