Ingeven sensordata

Tijdens onze AIRbezen-campagne meten we met alle sensoren tegelijkertijd. Dit omdat een deel van ons onderzoek gaat over de correlatie tussen de verschillende meetmethodes. Idealiter hangen of staan al je sensoren dus ook ongeveer op dezelfde plaats. Het staat je natuurlijk vrij om na de meetperiode opnieuw te gaan meten, of tijdens de meetperiode een extra meetstation op te stellen op een andere plaats en later de resultaten te vergelijken. Meer nog: dat moedigen we ten stelligste aan! Hoe je best meet en hoe je elke sensor opstelt, vind je terug in de specifieke protocollen.

De meetperiode van de AIRbezen-campagne is van 11 maart tot en met 5 april.
Van net na de krokusvakantie tot net voor de paasvakantie dus. De bedoeling is dat jullie allemaal deze data zo strict mogelijk proberen te respecteren.

Voor ons is het hoe dan ook belangrijk om heel specifiek te weten wat, hoe lang en hoe er gemeten is. Vul alle informatie dus nauwgezet in!

Wat vragen we?

Staalnummer: Geef hier de exacte naam van de stalen. Dat wil dus zeggen dat je je schoolcode PLUS de staalnummer hier opschrijft.
Voorbeeld: alcoholdoekjes, staal 1: 19_2140_S_001 AD_1

Locatie: Wees hier zo specifiek mogelijk: tuin- of straatkant, aan de speelplaats, drukke baan, verdieping, …

Datum en uur: Hier vragen we om het uur tot op het kwartier nauwkeurig te geven.

Anomalie: Als er iets gebeurd is met het staal, kan je dat hier aangeven.

Alle stalen buiten de NOX-buisjes stuur je naar Universiteit Antwerpen op, in dezelfde enveloppe (let op, deze moet nog gefrankeerd worden).
De NOX-buisjes mogen naar Buro Blauw, in de gewatteerde enveloppe (ook hier frankeren).

Schoolgegevens

Voornaam * 
Familienaam * 
Naam school * 
Het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven *   
Schoolcode (deze vind je op het papier dat in je Sensor-kit steekt) * 

Staalgegevens

Alcoholdoekjes
Je kan tot 2 stalen opsturen naar ons om te laten analyseren. Het is interessant om stalen op te sturen die van een zeer verschillende locatie komen bij jou uit de buurt.

Schrijf op een papieren zakje de unieke code van het staal (vochtige doekje) en steek het doekje voorzichtig in het zakje. Plak dicht.
Steek het papieren zakje in de grote enveloppe met de rest van de stalen.

Staalnummer doekje 1 * 
Locatie waar het staal hing * 
Datum en uur van ophangen * 
Datum en uur van weghalen * 
Anomalie
Staalnummer doekje 2 * 
Locatie waar het staal hing * 
Datum en uur van ophangen * 
Datum en uur van weghalen * 
Anomalie


Melkkartonplaatjes
Neem een vochtig alcoholdoekje en veeg het melkkartonplaatje van 9x9 cm hiermee grondig proper.

Schrijf op een papieren zakje de unieke code van het staal (vochtige doekje) en steek het doekje voorzichtig in het zakje. Plak dicht.

Steek het papieren zakje in de grote enveloppe met de rest van de stalen.

Staalnummer plaatje 1 * 
Locatie waar het staal hing * 
Datum en uur van ophangen * 
Datum en uur van weghalen * 
Anomalie
Is er een tweede staal? * 


Aardbeiplantjes
Oogst de blaadjes van je aardbeiplantje: https://www.youtube.com/watch?v=5eALpOySHyI

Knip hierbij blaadjes af die voldoende blootgesteld zijn aan aan de lucht, dus blaadjes aan de buitenkant van het plantje. Neem ook blaadjes die gedurende de hele periode aan het plantje hebben gehangen; deze zijn donkerder groen dan de nieuwe blaadjes.

Je moet 5 samengestelde blaadjes naar ons opsturen. Deze mogen in hetzelfde zakje verpakt zijn.

Schrijf je unieke staalcode op het papieren zakje en plak dit dicht.

Steek het papieren zakje in de grote enveloppe met de rest van de stalen.

Staalnummer * 
Locatie waar het plantje stond * 
Datum en uur van plaatsen * 
Datum en uur van weghalen * 
Anomalie


Elektronische sensor
Hiervoor moet je niets doen. Eens opgesteld meet de sensor voortdurend de luchtkwaliteit. Je moet deze sensor niet terug naar ons opsturen.

Acces-key * 
Locatie waar de sensor tijdens de AIRbezen-campagne stond * 
Anomalie


NOX-buisjes
Haal de meetbuisjes van het bord (knip de binders door met een tang) en sluit de buisjes met het dopje. Steek de buisjes in het plastic zakje. Vul het formulier in dat je in het protocol van de buisjes vind. Stuur beide buisjes plus het formulier op naar Buro Blauw. Gebruik hiervoor de gewatteerde enveloppe.

Buisjesnummers (deze staan met alcoholstift op de buisjes gezet) * 
Locatie waar de buisjes hingen * 
Datum en uur van opening * 
Datum en uur van sluiting * 
Anomalie


Bord AIRbezen meetstation
Reinig elke flank van het V-bord telkens met een alcoholdoekje. Gebruik één doekje per zijde.

Schrijf op een papieren zakje de unieke code van het staal (vochtige doekje) en steek het doekje voorzichtig in het zakje. Plak dicht. Steek elk doekje in een apart zakje.

Steek het papieren zakje in de grote enveloppe met de rest van de stalen.

Staalnummer kant 1 * 
Locatie waar het bord hing * 
Datum en uur van ophangen * 
Datum en uur van weghalen * 
Anomalie
Staalnummer bord 2 * 
Locatie waar het bord hing * 
Datum en uur van ophangen * 
Datum en uur van weghalen * 
Anomalie


Moszakjes
Heb je moszakjes? * 
*  Verplichte velden
AIRbezen (airbezen@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de AIRbezen@school campagne die zal lopen gedurende schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot alle resultaten verwerkt zijn en de laatste nieuwsbrief verzonden is. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.