Werking

AIRbezen@school is opgezet als een interactief project, waarbij de klassen de ruimte krijgen om zelf aan de slag te gaan volgens eigen mogelijkheden van kennis, kunde en tijd, en meer te zijn dan een instrument in de dataverzameling.

Het is de bedoeling om de leerlingen, elk op hun eigen niveau, te betrekken bij de diverse fasen van wetenschappelijk onderzoek. Per school kunnen meerdere leerkrachten of klassen zich inschrijven, en/of als leerkracht kan je met meerder klassen aan de slag gaan. Elke school kan echter maar één AIRbox ontvangen.

Hoe werkt AIRbezen@School?

 1. Na definitieve inschrijving ontvangt elke school in het najaar een AIRbox. Hiermee kan je als leerkracht met je klas aan de slag, volgens je eigen mogelijkheden en tijd, rond het thema luchtkwaliteit. Vanaf dan ontvang je (en dus ook je klas) ook de AIRbezen-nieuwsbrieven.
   
 2. In principe kan je onmiddellijk met je AIRbox aan de slag. Meer bijkomende informatie over hoe dat moet zal te vinden zijn op onze website, waar je ook een antwoord vindt op de meest voorkomende vragen. Vindt je het antwoord toch niet? Onze telefonische helpdesk staat voor je paraat. Op onze website zal je trouwens ook je eigen resultaten kunnen opladen, en eventueel vergelijken met de resultaten bekomen in andere deelnemende scholen.
   
 3. Vanaf januari krijgen de deelnemende klassen via mail niet alleen nieuwsbrieven, maar ook “uitdagingen” rond luchtkwaliteit en/of wetenschap opgestuurd, die ze al dan niet kunnen aangaan. Elke volbrachte uitdaging levert een aantal punten op, die op een online scorebord zullen verschijnen.
   
 4. In het voorjaar van 2019 (tussen de krokus- en de paasvakantie) ontvangt elke deelnemende klas die dat wenst een aardbeiplantje en gaat de algemene AIRbezen-campagne van start. Nadien worden alle meetresultaten verzameld en verwerkt door Universiteit Antwerpen. Zo krijg je in primeur de gedetailleerde resultaten voor je eigen klas en een algemeen overzicht van alle deelnemende scholen.
   
 5. Op het einde van het schooljaar maken we de resultaten bekend en roepen we de winnende klas uit die het hoogst heeft gescoord op de uitdagingen. Daar hangt uiteraard een prijs aan vast, die we in de loop van het schooljaar bekend zullen maken.
   
 6. Ook krijg je op dat moment de kans om je school terug kandidaat te stellen voor het schooljaar 2019-2020, waar we ongeveer op dezelfde manier tewerk zullen gaan. Op het einde van dat schooljaar (2019-2020) organiseren we een grootscheeps luchtkwaliteit-symposium, waarop alle deelnemende klassen uitgenodigd zullen worden en waar geselecteerde deelnemende klassen hun resultaten zullen kunnen komen voorstellen.