Door te zingen wil Amahoro oproepen tot een menswaardig leven voor iedereen. In verbondenheid met verdrukten, stemlozen en rechtelozen geloven wij dat het verheffen van onze eigen stem een begin kan zijn van het verzet tegen onrecht.

Onze liederen werpen een licht op vreugde én ellende van mensen over heel de wereld. Uit liefde voor deze wereld zingen we voor meer vrijheid, gerechtigheid en vrede.

Binnen de eigen groep, die bezield is door andere talen en vreemde culturen, zoeken we een weg naar samenhorigheid. De samenklank schept warme vriendschapsbanden, over de eigen grenzen heen.

Deze solidariteitsband beleeft Amahoro als groep ook in "de buitenwereld". We bundelen onze energie om tegen de stroom in te zingen naar het vreemde, het onbekende. Muziek die uit het hart komt, brengt iets teweeg in mensen. De multiculturele boodschap van gerechtigheid en vrede doorheen de muziek kan mensen samenbrengen.

Amahoro gelooft dat mensen van verschillende culturen, gezindheden en nationaliteiten écht kunnen samenleven. De angst – die zovele volkeren wereldwijd en mensen onderling gescheiden houdt – overstemmen wij met onze liederen.

Dat is de droom, de hoop die ons blijft aanwakkeren in ons engagement, al bijna 30 jaar lang.