Profiel

De kern van de collectie gaat terug tot de bibliotheekcollectie van de vroegere Sint-Ignatius Handelshogeschool, opgericht door de jezuïeten in 1852 en voorloper van de huidige universiteit. In de loop der jaren werd deze verzameling via diverse schenkingen en aankopen verder aangevuld en verrijkt. Het huidige en toekomstige collectieprofiel wordt in belangrijke mate bepaald door de onderzoeksactiviteiten en onderwijsprogramma’s van de verschillende faculteiten.

Thematische zwaartepunten

Het gros van de Bijzondere Collecties bestaat uit oude drukken. Deze deelcollectie bevat enkele incunabelen en postincunabelen en daarnaast vooral oude drukken over volgende zwaartepunten:  

  • Jesuitica
  • Literatuur uit de klassieke oudheid
  • Geschiedenis van de Lage Landen
  • Nederlandse letterkunde en renaissancedrama
  • Fabelliteratuur (Collectie Gielen)
  • Rechtsgeschiedenis 
  • Cartografie
  • Prijsboeken van de Latijnse school
  • Uitgaven van het drukkershuis Verdussen

Collectievormers

Minder bekend maar ook zeer belangrijk voor de acquisitie binnen de bibliotheek is de rol van collectievormers. Zo zijn er hoogleraren die in de loop van hun carrière een handbibliotheek samenstelden, die vandaag nog steeds relevant is voor verdere studie. Of er zijn bibliofielen die zich toelegden op het verzamelen van werken die tot een zwaartepunt van de historische collecties van de UB behoren. Op voorwaarde dat zulke collecties aansluiten bij het collectieprofiel van de UB, kunnen ze worden verworven. ​