Chronische ziekten

Thema

Beheer van chronische ziekten

Doelstellingen
  • Capaciteitsversterking van de Universiteit van Limpopo op het gebied van preventie, controle en beheer van chronische ziekten.
  • Verbetering van de zorg van chronische ziekten in de Dikgale HSS regio en het verminderen van de ziektelast van chronische aandoeningen.

De opmars van chronische ziekten

De gezondheidszorg in Zuid-Afrika staat momenteel onder grote druk. Naast infectieziekten en ondervoeding heeft het land te kampen met een stille epidemie van chronische ziekten. De snelle economische groei, de verstedelijking, het gebrek aan openbare ruimte en vooral grote veranderingen in eetpatroon hebben geleid tot een dramatische toename van overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk en hartaandoeningen, zowel in de steden als op het platteland. Daarenboven zijn hulpprogramma’s meer gericht op acute dan op chronische zorg en ontbreken de middelen om de dubbele belasting van zowel infectieziekten als chronische aandoeningen te bekampen.

Sinds 1995 verzamelt de Universiteit van Limpopo demografische data en gegevens over gezondheidstrends in de Dikgale regio, een ruraal gebied in de provincie Limpopo. Dit gebeurt via het Dikgale Health and Demographic Surveillance System (HDSS). Uit een analyse van de verzamelde data blijkt dat er een significante toename is van risicofactoren voor het ontwikkelen van chronische ziekten. De prevalentie van hypertensie, verhoogde bloedsuikerspiegel en overgewicht bedraagt respectievelijk 38%, 13% en 27% in de populatie van 15 jaar en meer. Dit heeft reeds geleid tot een dramatische toename in het aantal beroertes in de streek.

Het project

Het ‘Dikgale Chronic Diseases Intervention Project’ (DIK CDIP) heeft als doelstellingen:

  • het ondersteunen van het personeel van de Universiteit van Limpopo in het opzetten van onderzoek rond chronische aandoeningen;  
  • het verbeteren van de zorg van deze aandoeningen bij de bevolking in de regio.

In samenwerking met de ULimpopo leiden we lokale doctoraatsstudenten op, ontwikkelen we trainingsprogramma’s rond diabetes type 2 en hypertensie voor verpleegkundigen en community health workers, werken we rond het optimaliseren van de medicatievoorziening in de eerstelijns klinieken, begeleiden we het opzetten van contextspecifieke gezondheidspromotie en bekijken we hoe traditionele genezers en westers opgeleide zorgverleners beter kunnen samenwerken.

DIK CDIP kadert binnen een grootschalige samenwerking tussen de UAntwerpen en de Universiteit van Limpopo (IUC UL), gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking via VLIR-UOS.