Organisaties en projecten - 2020-2021

Deelnemende organisaties Community Service Learning - 2020-2021:

 • Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vzw 
  • project: Sport- en cultuurweken in aandachtswijken in Antwerpen tijdens schoolvakanties (kinderen tussen 6 en 12 jaar).
  • noden: Ontwikkeling van een evaluatietoolkit voor de sport- en cultuurweken, versterking van de methodiekontwikkeling van de sport- en cultuurweken
  • powerpoint
  • fiche
 • Linguapolis (i.s.m. Atlas, Integratie en inburgering)
  • project: Taalmaat, een buddyproject voor en door studenten dat anderstalige studenten en student-vluchtelingen samenbrengt.
  • nood: Uitstippelen van een beleidingstraject op maat van student-vluchtelingen binnen het taaljaar
  • powerpoint
  • fiche
 • Tutoraat (AUHA)
  • project: Studiebegeleiding op school door tutoren (voor leerbegdreigde leerlingen uit het 4de, 5de en 6de middelbaar).
  • nood: Onderzoek naar de verbetering van de onderwijspositie van leerbedreigde leerlingen
  • filmpje
  • fiche
 • Slim Huiswerkklas
  • project: Huiswerkbegeleiding na school aan kinderen met allochtone afkomst (lagere school en 1ste middelbaar).
  • nood: Onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de communicatie van ouders naar de school 
  • filmpje
  • fiche
 • ArmenTekort
  • project: Kansrijke buddy's worden opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede.
  • nood: Onderzoek over de opstart van een jongerenwerking  (in het buddysysteem): hoe jongeren werven als buddy, ontwikkeling van materialen/tools)
  • fiche
 • Heder
  • project: Zorg en ontwikkeling bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsachterstand en/of beperking.
  • nood: Onderzoek rond de opstart van een laagdrempelig ontmoetingscentrum toegankelijk voor iedereen (ook mensen zonder beperking): hoe evolueren van 'klassieke' dagondersteuning naar laagdrempelig ontmoetingscentrum? 
  • filmpje
  • filmpje werking Heder
  • fiche
 • Kom op tegen Kanker
  • project: Sensibilisering m.b.t. kanker: mobilisatie van zoveel mogelijk mensen om zich in te zetten tegen kanker.
  • noden: Aanzet tot een vernieuwd vrijwilligersbeleid, onderzoek naar het bereik van het psychosociaal aanbod
  • filmpje
  • fiche
 • Sportpret vzw
  • project: Kwetsbare kinderen tussen 3 en 12 jaar recht geven op sport en spel door middel van laagdrempelige activiteiten (tijdens schooljaar en schoolvakanties).
  • noden: Onderzoek naar de geschiktheid van het naschools aanbod, mobilistatie van kinderen in armoede
  • powerpoint
  • fiche
 • Oxfam Wereldwinkels Antwerpen
  • project: Pleiten voor rechtvaardige regels voor internationale handel. Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling.
  • nood: Duurzaam traject opstellen met scholen (beleid, leerkracht, leerlingen)
  • filmpje
  • fiche
 • Jesuit Refugee Service Belgium
  • project: Ondersteuning bieden aan de meest kwetsbare vluchtelingen en gedwongen migranten (door middel van bezoeken in gesloten centra, terugkeerwoningen en thuis) en begeleiden in het zoeken naar een duurzame oplossing.
  • noden:
   • ondersteuning bij het onderzoeken, ontwerpen en beheren van voorstellen voor alternatieven voor detentie (beleidswerk/advocacy)
   • ondersteuning bij de ontwikkeling van een solidariteitsnetwerk (communicatie- en sensibiliseringswerk)
  • powerpoint
  • fiche
 • Oak Tree Projects 
  • project: Bouwt actief aan betaalbare en inclusieve cohousing projecten voor volwassenen met een zorgbehoefte.
  • nood: verschillende noden (impact van participatie, verbetering van participatie, voor- en nadelen van gedecentraliseerde zorg, voor-en nadelen van loskoppeling wonen aan zorg, economische haalbaarheid van het model Oak Tree Projects)
  • powerpoint
  • fiche
 • Klik Schoten
  • project: Uitbouw van ecologische projecten voor mensen in armoede
  • nood: verschillende noden in functie van de uitbouw van de ecologische projecten (organisatie vrijwilligers, noden doelgroep, funding, ...)
  • fiche
  • voorbeeld van project Sociale Kruidenier Appel en Ei