Het project 'Dichter'

Jongeren poëzie laten lezen is doorgaans geen sinecure. De meeste leerkrachten Nederlands vinden poëzieonderwijs een essentieel onderdeel van hun onderwijs, maar toch lijkt de verbintenis tussen jongeren en poëzie meer op een verplicht mariage de raison dan op een geslaagd huwelijk. Om die reden gingen drie studenten van de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen, onder leiding van prof. Jordi Casteleyn op zoek naar een poëziemodel om op een gedifferentieerde manier de leesmotivatie bij vijftien- tot achttienjarigen te versterken.

Voor dat model vonden we inspiratie bij Theo Witte. In zijn doctoraatsonderzoek Het oog van de meester onderzocht hij hoe je de literaire competenties van middelbare scholieren kan aanscherpen door hun teksten aan te bieden die aansluiten bij hun cognitieve ontwikkeling. Wij vertrokken van zijn zes literaire competentieprofielen, gaande van belevend naar academisch lezen, en hebben de kenmerken van die profielen vertaald naar typische eigenschappen van poëzie zoals het taalgebruik en de aanwezigheid en complexiteit van stijlfiguren. In het eerste literaire competentieniveau wil een leerling vooral geamuseerd worden door het lezen van poëzie en bestaat het doel erin om gemotiveerd te raken om verder te lezen. Het zesde en laatste profiel omschrijft de leerling als een lezer die gedichten vanuit allerlei invalshoeken (psychologisch, filosofisch, intertekstueel…) kan en wil benaderen. Het is de bedoeling dat elke leerling gedichten op zijn niveau leest. Op die manier worden leerlingen noch verveeld noch onrealistisch uitgedaagd, noch onder- noch overschat.

Het project is voorlopig enkel beschikbaar voor de studenten SLO aan de UAntwerpen.

Laura Los, Maxime Van Steen, Susan Demol


Contact

Login aanvragen?
Jordi Casteleyn
Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Gebouw V - S.VE35.202
Venusstraat 35
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 45 07
jordi.casteleyn@uantwerpen.be