Geographical Initiatives in Antwerp

In de vroege jaren ’90 kreeg de Universiteitsbibliotheek Antwerpen het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen (kortweg KAGA) in handen. Het KAGA was een wetenschappelijke vereniging die zich vooral in de periode 1880-1970 bezighield met het aantrekken van ontdekkingsreizigers, geografen en andere wetenschappers om voordrachten te houden over hun expedities en vondsten. Enkele grote namen die de revue passeerden zijn de Noor Roald Amundsen, de Ier Ernest Shackelton, of onze eigen Adrien de Gerlache, de eerste ontdekkingsreiziger die met zijn expeditie overwinterde in het zuidpoolgebied. 

In 2015 stelde de afdeling Bijzondere Collecties over het Archief van het KAGA, in samenwerking met het FelixArchief, de webtentoonstelling Geographical Initiatives in Antwerp samen. 

Wie dus meer wil te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van het KAGA, over De Gerlache’s poolexpeditie met zijn schip de ‘Belgica’, of over de band tussen het KAGA en beroemde personages als autoconstructeur Citroën of de visionaire Paul Otlet, moet zeker een kijkje nemen op:

http://kaga.anet.be