Academisch Erfgoed van de Universiteit Antwerpen


Samen met de bibliotheek, het universiteitsarchief en het kunstpatrimonium vormt het academisch erfgoed het geheugen van de Universiteit Antwerpen. In de collectie academisch erfgoed vinden we wetenschappelijke meetinstrumenten, wandplaten, computers, medische apparatuur, geografische kaarten, diaprojectoren, mineralen en stenen, biologische preparaten, microscopen, etc. 

De collectie academisch erfgoed van de Universiteit Antwerpen is veelzijdig en divers, ze is samengesteld uit objecten uit alle faculteiten en wordt verspreid over de verschillende campussen bewaard. 

Op de pagina Historiek vindt u een beknopte geschiedenis van het academisch en wetenschappelijk erfgoed in Antwerpen.

Wat is academisch erfgoed?

Academisch erfgoed is de verzamelnaam voor alle objecten die met de onderwijs- en onderzoekspraktijk aan de universiteit te maken hebben gehad.

Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijke instrumenten, maar ook audiovisuele apparaten en computers vallen hieronder. In ruime zin kunnen zelfs alle objecten die te maken hebben met de werking van de universiteit tot het academisch erfgoed gerekend worden, zoals portretten van hoogleraars of de sjerp van een studentenvereniging.

Op de pagina Collecties vindt u een overzicht van het academisch erfgoed aan de Universiteit Antwerpen.

Academisch Erfgoed

Op 1 maart 2017 werd Academisch Erfgoed-werking aan de Universiteit Antwerpen opgestart als onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek. Het doel is het inventariseren en ontsluiten van het aanwezige academische erfgoed op de universiteit en de geassocieerde hogescholen.

Waar kan ik academisch erfgoed zien?

Waar kan ik academisch erfgoed zien?

De Universiteit Antwerpen zet haar Academisch Erfgoed met trots in de kijker.

Medewerkers

Medewerkers

Contact

Universiteitsbibliotheek
Bijzondere Collecties
Stadscampus - Gebouw A
CST.A 104
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
daniel.ermens@uantwerpen.be