Academisch erfgoed: de collecties

Academisch erfgoed is een ruim begrip waaronder een grote variëteit aan objecten kan worden ondergebracht. De komende jaren zullen alle collecties worden geïnventariseerd en zal onderstaand overzicht worden vervolledigd.

Inventarisatie loopt

Inventarisatie in voorbereiding

Inventarisatie in voorbereiding

  • Audiovisuele apparatuur
  • Biologische preparaten
  • Computers
  • Gesteenten en mineralen
  • Hoogleraarsportretten
  • Medische apparatuur
  • Memorabilia
  • Modellen
  • Wetenschappelijke instrumenten

Collectiebeschrijving 'Balans en Perspectief' (2011-2012)

In het kader van het project Balans en perspectief is in 2011-2012 een inventarisatie gemaakt van de erfgoedcollecties aan de Universiteit Antwerpen en de geassociëerde hogescholen. (pdf - 2,6 Mb)