Historische handschriften

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen bezit een kleine hoeveelheid historische handschriften, waarvan het oudste een manuscript klassieke teksten is dat uit het vijftiende-eeuwse Italië stamt (MAG-P 60.5). Onder de andere objecten vinden we bijvoorbeeld de Nederlandsche oorloghen van Famiano Strada uit de zeventiende-eeuw (MAG-P 60.2) en de Rechten ende costuijmen der stadt van Antwerpen van Antonius Anselmo uit 1676 (MAG-P 63.3).

Moderne handschriften

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen beschikt daarnaast over een interessante collectie brieven, handschriften en typoscripten van de hand van Louis Paul Boon en Gerard Walschap. Meer informatie over deze twee Vlaamse auteurs is terug te vinden via het Louis Paul Boon-documentatiecentrum en het Gerard Walschap Genootschap, beide verbonden aan het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN).