Bruikleen

Het is mogelijk om een bruikleen aan te vragen uit de Bijzondere Collecties voor tentoonstellingen met een wetenschappelijk en/of cultureel doel.

Aanvragen

  • Een bruikleenaanvraag dient minstens twee maanden voor aanvang van de tentoonstelling te gebeuren. Zo niet, dan kan de aanvraag geweigerd worden.
  • Een aanvraag voor bruikleen kan gericht worden aan de hoofdbibliothecaris (Trudi Noordermeer) of de conservator (Tom Deneire).
  • Toestemming wordt verleend door de hoofdbibliothecaris in samenspraak met de conservator.
  • Wanneer objecten pas na restauratie kunnen uitgeleend worden voor bruikleen en/of tentoonstelling, worden de kosten van de restauratie verhaald op de bruikleennemer.
  • Volgende gegevens zijn van belang bij een aanvraag:
  1. Naam en adres van de instelling
  2. Titel en begin- en einddatum van de tentoonstelling
  3. Een nauwkeurige opgave van de gevraagde objecten (met plaatskenmerk, tg-loi, ...)
  4. Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon

Bruikleenovereenkomst

  • Zodra de aanvraag is goedgekeurd, wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld door de bruikleennemer waarin alle afspraken zijn vastgelegd (periode, transport, verzekering, facility report, conditierapport, …). 

Contact

Trudi Noordermeer
Universiteitsbibliotheek Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen