Reproducties

Voor eigen gebruik

  • Het is toegestaan voor eigen gebruik en zonder flits zelf opnames te maken van de stukken van BC na toelating van een medewerker.

Voor publicatie

  • Indien de conditie van het materiaal het toelaat, is het mogelijk reproducties te bestellen van stukken van BC.
  • Reproducties voor publicatie worden enkel door BC gemaakt en worden geleverd in kleur, 300 dpi, formaat TIFF of JPEG (naar keuze).
  • Bestellingen kunnen schriftelijk, per e-mail (gericht aan Maartje De Wilde) of aan de balie van de leeszaal Bijzondere Collecties worden ingediend. Opdrachten van grotere omvang kunnen een langere levertijd hebben.
  • Reproductieaanvragen worden behandeld door de conservator.
  • Reproducties zijn in principe kosteloos.
  • Voor het gebruik van een reproductie in een publicatie is schriftelijke toestemming van de conservator vereist. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van belang:
  1. Een correcte bronvermelding dient worden opgenomen in de publicatie: Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Bijzondere Collecties, [signatuur = PK] of Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Bijzondere Collecties, Prentenkabinet, [signatuur = tg-loi]
  2. Een presentexemplaar wordt aan de bibliotheek toegestuurd.