Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?

Laaggeletterde anderstalige jongeren staan voor een haast onmogelijke taak. Zij moeten op een zeer beperkte tijd niet alleen een nieuwe taal leren, maar ook leren lezen en schrijven in deze taal. Een analyse van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen toonde aan dat leerkrachten niet weten hoe ze aan deze specifieke groep Nederlands moeten leren, en dringend behoefte hebben aan professionalisering.

Deze praktijkgids beantwoordt aan deze nood door de strategieën samen te vatten die effectief zijn voor het leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren. De praktijkgids formuleert drie aanbevelingen om laaggeletterde anderstalige jongeren te leren lezen in het Nederlands. Voor elk van deze drie aanbevelingen vind je in de praktijkgids wetenschappelijk bewijs, concrete werkvormen en lesideeën en kaders met achtergrondinformatie.

Op deze pagina vind je een korte samenvatting van elke aanbeveling, en kan je per aanbeveling de werkvormen en lesideeën uit de praktijkgids, samen met nog vele andere, downloaden. Bij elke aanbeveling, alsook hier, vind je rechts een schematisch overzicht van de theorie uit de praktijkgids. 

 

auteurs

Website

Silke Huybrechts
Volgt de didactieken Nederlands en Nederlands aan anderstaligen aan de Antwerp School of Education.

Joke Vermeersch
Volgt de didactieken Frans en Nederlands aan anderstaligen aan de Antwerp School of Education.

Beide studenten droegen bij aan de website in het kader van het vak Leeronderzoek.