Leidraad

Diverse maatschappelijke sectoren hebben al een code rond corporate governance. De cultuursector bleef daarin een beetje achterwege. Met de Leidraad Cultural Governance willen we organisaties laten reflecteren over hun eigen bestuur en zo het debat over goed bestuur in de Vlaamse cultuursector stimuleren.

De Leidraad kwam tot stand door vele discussies en denkwerk binnen een werkgroep van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement. In augustus 2011 trokken we voor deze werkgroep verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector, het bedrijfsleven en de academische wereld aan. Samen werkten we 5 principes en 25 aanbevelingen over cultural governance uit. Op het jaarlijkse colloquium voor cultuurmanagement, op 26 maart 2012, overhandigde de werkgroep de Leidraad cultural governance aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.