Bestuurscode Cultuur 2020

De Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur uit 2012 kwam tot stand door vele discussies en denkwerk binnen een werkgroep van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement. In augustus 2011 trokken we voor deze werkgroep verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector, het bedrijfsleven en de academische wereld aan. Samen werkten we 5 principes en 25 aanbevelingen over cultural governance uit. Op het jaarlijkse colloquium voor cultuurmanagement, op 26 maart 2012, overhandigde de werkgroep de Leidraad cultural governance aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Acht jaar later was het tijd voor herziening en werd  een nieuw traject opgestart waarbij de code van 2012 opnieuw onder de loep  werd genomen. Het Fonds voor Cultuurmanagement vond hierin twee geëngageerde partners in het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren en Cultuurloket. Voor de eigenlijke herziening van de Code konden we een beroep doen op de expertise van een mix van Vlaams-Nederlandse experten en peers. Wij zijn hen dankbaar voor hun onverdroten inzet en enthousiasme, zelfs na de lockdown. Tot slot hebben we in het voorjaar 2020 ons ontwerp van nieuwe Code onderworpen aan een consultatie van de sector en een aantal experts. Dit alles resulteerde in een nieuwe code met 8 principes waarbij gestreefd werd naar convergentie met de Nederlandse code, maar met de Vlaamse context op de voorgrond.

Lees de code!