Missie

Het Fonds voor Cultuurmanagement wil, onder de auspiciën van de Universiteit Antwerpen, bijdragen tot de kennisdeling en de reflectie over het management in de creatieve en culturele sectoren. Hiertoe organiseert het fonds een jaarlijks colloquium en lezingen en wil het inzetten op het uitwisselen van goede praktijken. Jaarlijks reikt het fonds ook de Scriptieprijs uit en werkt het samen met de Vlaamse Overheid voor de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Ondernemerschap.