Erik Mathyssen

Erik Matthysen (onderzoeksgroep EVECO) is een expert in de ecologie en de evolutie van dierenpopulaties. Het onderzoek van Erik richt zich op de invloed die habitatfragmentatie en menselijke ingrepen in het landschap uitoefenen op de leefbaarheid van populaties . Om dit te vatten, richt het onderzoek van Erik zich op 'de ecologie van mobiliteit": hoe bepalen gedrag en evolutie de mobiliteit van individuen en populaties? Dit onderzoek wordt geplaatst in een context van snelle klimaatsveranderingen, verstedelijking en invasieve soorten. Er wordt gewerkt op diverse schaalniveaus: van analyse van genetische variatie tot lange-termijn datasets van verspreiding en functioneren van natuurlijke dierenpopulaties. Eriks groep beheert één van de langstlopende wetenschappelijke studies van koolmezenpopulaties. Het onderzoek wordt op verscheidene manieren toegepast: zo kan de studie van mobiliteit toegepast worden op de verspreiding van invasieve soorten, of van belangrijke parasieten, zoals de teek.